În data de 20 martie 2018, Comisia a lansat oficial portalul WiFi4EU (www.WiFi4EU.eu), unde localitățile din Europa se pot înregistra, în scopul de a obține finanțare din partea UE pentru instalarea unor puncte de acces public și gratuit la internet fără fir. Primele cereri de proiecte vor fi lansate la jumătatea lunii mai.

Programul WiFi4EU oferă bonuri în valoare de 15 000 Euro pe care localitățile le pot folosi pentru a instala puncte de acces Wi-Fi în spații publice, de exemplu în biblioteci, muzee, parcuri sau piețe publice.

Până în 2020, vor fi puse la dispoziție 120 de milioane Euro din bugetul UE pentru finanțarea echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii Wi-Fi publice gratuite în aproximativ 8 000 de localități din toate statele membre, precum și în Norvegia și Islanda. Rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără publicitate și nu vor colecta date cu caracter personal. Finanțarea va fi acordată numai rețelelor care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente și cu o calitate similară în același spațiu public.

Pe portalul Comisiei sunt evidențiate etapele care trebuie urmate de către entitățile eligible :

  • înregistrarea pe portalul WiFi4EU.eu;
  • depunerea cererilor: la mijlocul lunii mai 2018 vor putea fi depuse primele cereri de finanțare, localitățile înregistrate putând solicita bonuri valorice dintr-un prim lot de 1 000 de bonuri WIFI4EU (în valoare de 15 000 Euro fiecare). Bonurile valorice vor fi distribuite pe baza principiului „primul sosit, primul servit”.

Comisia va anunța, ulterior, cele 1 000 de localități care vor primi finanțare în prima etapă, asigurând un echilibru geografic. Fiecare țară participantă va primi cel puțin 15 bonuri valorice.

În următorii doi ani vor mai exista încă patru oportunități de depunere a cererilor de finanțare în cadrul WiFi4EU.

Este importanta diseminarea cât mai amplă a informațiilor relevante, caracteristicilor și beneficiilor programului WiFi4EU.

Localitățile pot utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achiziționa și instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în anumite centre ale vieții publice locale pe care le-au ales în acest sens.

Costurile pentru întreținerea rețelei vor fi acoperite de localități.

Este necesară și utilă organizarea de seminarii/evenimente cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile prin acest program, la care să fie invitați și experți ai Comisiei, consultarea periodică a portalului dedicat al Comisiei pentru noutăți, cazuri de bună practică și alte informații deosebit de importante cu privire la viitorele cereri de proiecte care vor fi lansate la jumătatea lunii mai.

Europarlamentar Maria Grapini