Guvernul austriac are în intenție adoptarea unei noi legi privitoare la indexarea alocațiilor pentru copii, în funcție de costul vieții din statul membru în care copiii își au reședința. Potrivit Executivului din Austria, această măsură va afecta 132.000 de copii din mai multe state membre.

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a luat atitudine în această temă controversată, gândindu-se în primul rând la cetățenii români care muncesc în Austria, părinți amenințați acum de o iminentă scădere a remunerațiilor sociale pentru copii. Umanista a adresat imediat trei întrebări scrise Comisiei Europene, precizând din start că majoritatea statelor membre sunt categoric împotriva indexării alocațiilor sociale. Acestea sunt formulate astfel: “Indexarea alocațiilor pentru copii acordate de un stat membru în funcție de costul vieții din țara în care copiii își au reședința reprezintă o discriminare la adresa cetățenilor UE?/ Cetățenii UE plătesc impozite și contribuții la sistemele naționale de protecție socială în același mod ca resortisanții naționali. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, ei au dreptul la aceleași prestații? (Această regulă se aplică și în cazul alocațiilor pentru copii?)/ Această măsură planificată de Austria este în conformitate cu legislația UE, în special cu Regulamentul 883/2004?”, a scris Grapini CE.

Comisia i-a răspuns umanistei, insistând pe ideea că regulamentele Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilesc norme comune pentru plata prestațiilor familiale pentru lucrătorii angajați în alt stat membru, astfel că lucrătorii mobili au dreptul la aceleași alocații pentru copii ca lucrătorii locali, indiferent de locul de reședință al copiilor!

“Comisia consideră că aceste norme se bazează pe un principiu simplu și echitabil, care este un element esențial al pieței unice și care, de-a lungul timpului, s-a dovedit a fi pertinent: pentru aceleași cotizații plătite în contextul unei activități remunerate, ar trebuie să se acumuleze și să se aplice aceleași prestații. Această abordare este adoptată de Comisie și în alte domenii, cum ar fi propunerea sa de revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor, în baza principiului conform căruia aceeași muncă desfășurată în același loc ar trebui să fie remunerată în același mod. În ceea ce privește proiectul de lege din Austria privind indexarea alocațiilor pentru copii, Comisia va examina compatibilitatea legislației în cauză cu dreptul UE, dacă și odată ce aceasta va fi adoptată. Trebuie reținut faptul că Tratatul interzice orice formă de discriminare, directă sau indirectă, a lucrătorilor pe motiv de cetățenie”, se arată, negru pe alb, în răspunsul oferit Mariei Grapini.