Europarlamentarul Maria Grapini, Co-președinte al Integrup-ului pentru IMM-uri din cadrul Parlamentului European, membru al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor și al Comisiei pentru Transport și Turism, a organizat și a moderat conferința la nivel înalt pe tema ,,Hoteluri cu consum de energie aproape zero (Proiectul neZEH)” în colaborare cu Asociația NECSTouR.

La conferință au participat europarlamentari, specialiști din cadrul Comisiei Europene,  profesori universitari, reprezentanți ai hotelurilor care implementează acest proiect pilot în România, reprezentanți din partea HOTREC și din partea Organizației Mondiale a Turismului, coordonatorul rețelei NECSTouR, o delegație de femei antreprenor din România și specialiști din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE.

În calitate de moderator, europarlamentarul Maria Grapini a introdus proiectul neZEH și a subliniat importanța acestuia:

,,O clădire cu consum de energie aproape zero este o clădire cu performanță energetică foarte ridicată. Necesarul foarte redus sau aproape zero de energie trebuie să fie acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile, inclusiv din instalații de producere a energiei regenerabile la locație sau în apropiere. 16 hoteluri din 7 state europene, dintre care 3 hoteluri sunt din România, au beneficiat de asistență tehnică pentru a deveni neZEH, cu o reducere de până la 70% din costurile lor de operare, folosind cele mai bune soluții: măsuri de eficiență energetică, introducerea de surse regenerabile de energie și stimularea schimbării de comportament a personalului și clienților. Într-un interval de 3 ani, proiectul a propus hotelierilor acțiuni cheie: măsuri de eficiență energetică, integrarea energiei din surse regenerabile, schimbarea mentalității angajaților și a clienților. Unitățile de cazare interesate au beneficiat de acces la expertiză tehnică, consultanță financiară, instruire a angajaților, promovare la nivel național şi european. Doresc să felicit hotelierii care au înțeles importanța proiectului și l-au accesat.

În calitate de raportor din partea Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor al raportului destinat Comisiei pentru transport și turism referitor la ,,Noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa”, consider că este momentul potrivit să acționăm pentru implementarea practicilor privind eficiența energetică europeană în domeniul turismului.

Este important să găsim căi de promovare a adoptării inițiativelor nZEB în turismul european și sper ca aceste soluții să reducă barierele administrative. Consider că investirea în turism este un factor esențial pentru creșterea economică, în particular pentru IMM-uri, dar și un motor de bunăstare pentru cetățenii europeni.”

Europarlamentarul Maria Grapini a tras concluziile evenimentului, după sesiunea de întrebări și răspunsuri:

,,Dezbaterea de azi a asigurat punerea față în față a tuturor factorilor de decizie care pot schimba viitorul în turism: Comisia Europeană, Parlamentul European, Organizația Mondială a Turismului, operatori și organizații profesionale din domeniul hotelier. Cred că în concluziile conferinței pot spune, fără teama de a greși, că turismul este o industrie importantă care creează locuri de muncă, creează plus valoare, și de aceea autoritățile naționale și europene nu trebuie să neglijeze acest sector.”