Înainte de plecarea în Statele Unite ale Americii, europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a adresat o întrebare cu solicitare de răspuns scris Comisiei Europene pe o temă care o preocupă, de la preluarea mandatului de eurodeputat, dar nu numai, în condițiile în care Grapini a fost om de afaceri, confruntat direct cu această chestiune dificilă și complexă: Combaterea fraudei și apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, în fapt apărarea intereselor cetățenilor cinstiți!

“Una din fraudele frecvente se face prin importarea din Asia a produselor subevaluate, ceea ce înseamnă o pierdere financiară pentru Uniunea Europeană, iar prin acest tip de fraudă li se face și o concurență neloială producătorilor europeni, scoțându-i de pe piața globală.

Ce măsuri noi are în vedere Comisia pentru eliminarea acestui tip de fraudă? Cum intenționează Comisia să intensifice și să eficientizeze controlul vamal la intrarea produselor pe piața internă?”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene.

În răspunsul oferit europarlamentarului PPU-sl, CE își reafirmă politica susținută de combatere a flagelui European, prin implementarea de noi instrumente informatice disponibile în conformitate cu noile norme privind asistența administrativă reciprocă.

“Comisia a elaborat mai multe instrumente pentru a monitoriza și detecta activități suspecte, inclusiv analiza datelor vamale. Oficiul European de Luptă Antifraudă investighează cazurile de fraudă vamală și cooperează cu statele membre și cu țările din afara UE pentru a le preveni și organizează operațiuni vamale comune pentru a combate traficul ilicit de mărfuri la nivel transfrontalier. Comisia recunoaște necesitatea de a aborda mai bine diferențele dintre controalele bazate pe riscuri din UE. La 31 mai 2018, Comisia a adoptat o decizie de punere în aplicare de stabilire a unor măsuri pentru aplicarea uniformă a controalelor vamale prin stabilirea unor criterii și standarde comune de risc financiar.”, se arată în răspunsul oferit umanistei Maria Grapini.

Mai mult, CE o asigură pe româncă de intensificarea controalelor – inspecții ale resurselor proprii tradiționale (RPT) – pentru a verifica strategia de control a statelor membre în materie de valoare în vamă, inclusiv abordarea lor în ceea ce privește subevaluarea.

“În 2018 sunt planificate astfel de inspecții în 16 state membre cu scopul de a verifica dacă acțiunea lor este adecvată și dacă protejează în mod adecvat bugetul UE în ceea ce privește colectarea în timp util a resurselor proprii tradiționale. Ele contribuie, de asemenea, la promovarea controalelor mai uniforme la nivelul UE în materie de valoare în vamă”, o mai informează CE pe umanista Maria Grapini.