Nu degeaba europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a fost desemnat drept cel mai activ al României. Umanista ține în priză permanent Comisia Europeană, cu întrebări precise, adresate pe teme economice, sociale sau politice, întotdeauna având ca pion central România și românii pe care îi reprezintă în PE.

Recent, umanista a ridicat problema inegalității veniturilor în creștere între mediul urban și rural în UE, în condițiile unei realități evidente și definite tranșant: “nu există suficiente locuri de muncă în mediul rural, în multe state din UE avem o pondere foarte mare de familii fără venituri în aceste zone. Comparativ cu mediul urban, de două ori mai mulți oameni care trăiesc în mediul rural se confruntă cu probleme de șomaj și sărăcie. Această diferență între mediul urban și rural a crescut alarmant, în multe state din UE și, de aceea, trebuie găsite soluții pentru a înlătura aceste decalaje”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene.

Întrebarea adresată Executivului Europei de către umanistă este directă: “Ce măsuri va întreprinde Comisia, astfel încât să fie stimulate investițiile în mediul rural, pentru a diminua șomajul și sărăcia și să fie reduse aceste decalaje între mediul urban și cel rural, în special în statele UE unde această diferență s-a accentuat?”.

În numele CE, europarlamentarului român, Maria Grapini, i-a răspuns comisarul român, Corina Crețu!

“Deși nivelul de sărăcie și de excluziune socială rămâne ridicat în zonele rurale din multe state membre, per ansamblu, la nivelul UE, situația s-a redresat semnificativ (de la 29,1 % în 2011, la 25,4 % în 2016). În multe state membre, decalajul în materie de sărăcie dintre zonele rurale și zonele urbane s-a diminuat. Comisia a mobilizat bugetul UE pentru ca statele membre să abordeze problematica sărăciei și excluziunii sociale. Fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv Fondul social european și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, contribuie la promovarea coeziunii sociale, la crearea de locuri de muncă, la creșterea veniturilor și la reducerea disparităților în toate regiunile”, scrie Crețu.

În același dialog scris între cele două românce, se mai arată că politica de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2014-2020  vizează o dezvoltare economică mai largă în zonele rurale.

“Una din cele șase priorități ale UE în materie de dezvoltare rurală vizează promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale, facilitând crearea unei mai mari varietăți de locuri de muncă mai bune și îmbunătățirea dezvoltării pe plan local. Politica de coeziune oferă posibilități de investiții, inclusiv instrumente strategice  pentru a răspunde nevoilor din zonele rurale și urbane în materie de locuri de muncă și creștere economică, conectivitate și incluziune. Inițiativa „Sate inteligente” vizează crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea conectivității în zonele rurale, precum și stabilirea de legături între mediul rural și cel urban, pentru o dezvoltare echilibrată. De asemenea, Fondul european pentru investiții strategice sprijină proiecte în toate țările și regiunile din UE și a atras deja investiții de aproximativ 290 de miliarde EUR”, se mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului PPU-sl, Maria Grapini.