COMUNICAT DE PRESĂ 12 August 2022

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, cere clarificări Comisiei Europene privind abuzurile la adresa șoferilor de camioane din România. Comisarul pentru Transporturi răspunde!
În contextul în care i-au fost semnalate abuzurile săvârșite de polițiștii francezi la adresa unor șoferi de camioane din România, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a transmis o adresă, pentru rezolvarea acestei situații inadmisibile, comisarului pentru Transporturi, Adina Vălean.
Concret, eurodeputatul Grapini aduce în sprijinul afirmațiilor sale o sesizare primită de la domnul Marius Pasol, cetățean român, acționar unic la Firma de transport PROLOG International, cu sediul în Valea Călugărească, Prahova. În context, Maria Grapini îi aduce la cunoștință comisarului Vălean, problema semnalată de petiționar, referitoare la controalele camioanelor de către DREAL (Direction Regionale de l’Environnement de l ‘Amenagement et du Logement) în Franța, dar și modul abuziv în care unui șofer român angajat al firmei menționate, care nu vorbea limba franceză, i s-a întocmit proces-verbal, i s-a dat amendă și, mai mult, i-au fost reținute documentele camionului.
“Am rugămintea să analizați acest caz pentru a vedea ce poate fi făcut pentru a contracara practicile discriminatorii în controalele efectuate în transportul internațional, în special în raport cu șoferii camioanelor care vin din statele din Estul Europei. Consider că este necesar să existe o statistică care să arate clar numărul de controale efectuate la camioane/autoturisme pe fiecare țară, raportat la numărul total de camioane care traversează UE, pe lună”, se mai arată în adresa trimisă de europarlamentarul umanist.
Mai mult, Maria Grapini și-a exprimat convingerea că este important ca oficialul european să examineze ce s-ar putea îmbunătăți în Pachetul de mobilitate, pe lângă problemele semnalate în petiție, cum ar fi cantitatea de emisii de CO2, lipsa parcărilor securizate la nivelul UE, lipsa locurilor de cazare în apropierea parcărilor, problema abuzurilor autorităților la control și subiectivismul în selectarea camioanelor controlate, în contextul frecvenței controalelor care este mai mare la camioanele care vin din Estul Europei și, nu în ultimul rând, bariera lingvistică pe care o întâmpină șoferii români atunci când sunt interogați.
În răspunsul transmis eurodeputatului român, comisarul pentru Transporturi, Adina Vălean, a punctat faptul că serviciile aflate în subordinea sa vor lua legătura cu reclamantul pentru a examina în detaliu afirmațiile acestuia.
De altfel, Comisia Europeană este angajată, a completat Adina Vălean, să își continue eforturile în vederea aplicării corecte și coerente a Pachetului privind mobilitatea 1 de către toate părțile interesate relevante, prin intermediul Uniunii Europene. “Trebuie să îi acordăm timp noii legislații pentru a-și produce efectele sub toate aspectele și, de asemenea, să ne asigurăm că este pusă în aplicare în mod corespunzător!”, a mai spus oficialul european.
Cu toate acestea, comisarul pentru Transporturi susține, în răspunsul său, că Pachetul privind mobilitatea 1, în ansamblu, aduce îmbunătățiri majore funcționării pieței unice și condițiilor sociale și de muncă ale conducătorilor auto, în contextul în care noile sale norme sunt menite să asigure un echilibru delicat între îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor și libertatea de a presta servicii transfrontaliere pentru operatori.
Oficialul european a precizat că, fără Pachetul privind mobilitatea 1, problemele cu care se confruntă sectorul, de mulți ani, s-ar agrava.
“Serviciile Comisiei au depus numeroase eforturi pentru a sprijini autoritățile publice și părțile interesate în implementarea și aplicarea corespunzătoare a noilor norme, de exemplu furnizând orientări și sesiuni de formare. De asemenea, Comisia a adoptat o serie de acte juridice de punere în aplicare a pachetului privind mobilitatea. Aș dori să menționez aici două dintre acestea, și anume, Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei privind spațiile de parcare sigure și securizate și Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei privind o formulă comună pentru sistemul de calculare a gradului de risc. Actul menționat are ca scop să stimuleze crearea de spații de parcare sigure și securizate, prin intermediul unui cadru comun de standardizare la nivelul Uniunii. Acest lucru va conduce la asigurarea faptului că sectorul rutier are acces la informații clare și armonizate privind spațiile de parcare sigure și securizate din întreaga Uniune și că, de asemenea, conducătorii auto au acces la spații de parcare unde se pot odihni în condiții de siguranță și unde dispun de facilitățile și de serviciile adecvate de care au nevoie”, se mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului umanist.
Cel din urmă act menționat, a adăugat Adina Vălean, stabilește formula comună pentru calcularea gradului de risc al unei întreprinderi, care ar trebui să contribuie în mod semnificativ la armonizarea practicilor de asigurare a respectării legislației în întreaga Uniune, prin asigurarea faptului că toți conducătorii auto și toate întreprinderile de transport sunt tratate în mod egal în ceea ce privește controalele și sancțiunile, în temeiul normelor aplicabile ale Uniunii.
De asemenea, comisarul pentru Transporturi a recunoscut că împărtășește preocupările Mariei Grapini în ceea ce privește cantitatea de emisii de CO2 generată de întoarcerea camioanelor goale în statele membre de stabilire.
“Constatările studiului comandat de Comisie au confirmat faptul că este probabil ca aceste dispoziții să aibă un impact negativ atât asupra mediului, cât și asupra pieței, a mai menționat Vălean, care a adăugat că, în urma rezultatelor studiului, Comisia a invitat statele membre, Parlamentul European și părțile interesate să studieze problema mai în amănunt și să desfășoare dialoguri cu privire la modalitățile de atenuare a acestor efecte negative“, a conchis comisarul pentru Transporturi în răspunsul transmis europarlamentarului umanist, Maria Grapini.
 
 

Biroul de Presă al Europarlamentarului Maria Grapini

COMUNICAT DE PRESĂ 12 August 2022

Facebook
WhatsApp
Email
Printează