Comisia pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European a dezbătut şi votat, joi, 15 iunie, două Rapoarte importante pentru România, ce vizează condiţiile de intrare şi şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, respectiv  standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională.

Europarlamentarul umanist Maria Grapini a depus amendamente, toate acestea fiind votate, joi. În principal, acestea impun ca revizuirea Directivei să abordeze provocările democratice cu care se confrunta UE, cât şi deficitele de forţă de muncă si de competenţe în sectoarele cheie ale UE, în scopul creşterii economice respectiv a consolidării competitivităţii economiei UE.

“Ar trebui să se creeze un sistem de admisie, clar și transparent, la nivelul UE, pentru a atrage și  reține în Uniune lucrătorii cu înaltă calificare, fără a dezechilibra piața muncii din UE.  Este necesar să se prevadă un sistem de admisie flexibil, clar și echilibrat, orientat către cerere, întemeiat pe criterii obiective, precum un contract de  muncă sau o ofertă fermă de angajare de cel puțin 6 luni, un prag salarial care poate fi adaptat de către statele membre la situația de pe piața forței de muncă și calificări profesionale superioare. În nelinistea care domneşte în ţară, cred că noi trebuie să luptăm cu atât mai mult pentru interesul României! N-avem voie să uităm care este misiunea noastră principală! Sunt bucuroasă că toate amendamentele mele au trecut la vot, în Comisia LIBE!”, a declarat Maria Grapini.

Rapoartele votate în Comisia LIBE mai prevăd armonizarea sporită a criteriilor comune de recunoaștere a solicitanților de protecție internațională, îmbunătățirea convergenței deciziilor în materie de azil în întreaga UE, respectiv asigurarea faptului că protecția este acordată numai pe durata existenței motivelor de persecuție sau de vătămări grave.