Importanța extinderii suprafețelor de teren împădurite în Europa este evidentă. Am devenit locuitorii unei planete sufocate de emisii de CO2, aflându-ne în mijlocul unor schimbări climatice dramatice cărora le căutăm, cu disperare, leac.

Implicat în chestiunile cheie ale României, europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a intervenit, în PE, pe acest subiect fierbinte, adresând o întrebare Comisiei Europene, solicitând, ca de fiecare dată, un răspuns complex. Grapini n-a omis să scoată în evidență atuurile țării noastre, pe care, cu siguranță, statele europene trebuie să le aibă în vedere.

“România are cea mai mare suprafață de păduri virgine din Europa, o adevărată bogăție naturală, care contribuie în mod substanțial la reducerea emisiilor de CO2. În ultimii ani, țara noastră a pierdut multe hectare de pădure, iar suprafețele împădurite au început să se reducă și din cauza faptului că multe din păduri au trecut în proprietate privată. În România, ajutoarele pentru împădurire se acordă în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, prin intermediul submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”. Drept urmare, statul român, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vrea să-i convingă pe români să-și împădurească terenurile agricole lăsate acum în paragină”, a scris umanista Comisiei.

Maria Grapini a pledat pentru românii interesați de o asemenea idee de afaceri, precizând că, la ora actuală, mulți dintre proprietarii de terenuri preferă să-și transforme terenurile în teren agricol, fâneață, sau pășune, deoarece primesc subvenții importante pe hectar.

“Dacă proprietarii ar opta pentru împădurirea terenurilor, atunci ei nu ar mai primi nici o subvenție, deoarece se consideră că pădurea produce singură, însă produce după foarte mulți ani, cu niște costuri suplimentare de întreținere a acesteia.

Ținând cont de importanța extinderii suprafețelor de teren împădurite în Europa, nu doar în România, ce măsuri stimulative poate propune Comisia, astfel încât proprietarii de teren agricol și neagricol să poată obține anumite subvenții la hectarul de teren împădurit?”, se arată în întrebarea europarlamentarului PPU-sl.

Răspunsul Comisiei Europene a venit cu vești bune pentru români!

“Împădurirea are un rol important în ceea ce privește abordarea unora dintre obiectivele-cheie ecologice și societale ale UE, putând avea un impact favorabil asupra solului, a apei, a aerului și a biodiversității. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite răspund nevoii de consolidare a ecosistemelor, de sechestrare a carbonului și de trecere la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 , programele de dezvoltare rurală pot cofinanța împădurirea terenurilor. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), implementat prin intermediul programelor de dezvoltare rurală, sprijină nu doar împădurirea, ci și înființarea de sisteme agrosilvice și gestionarea durabilă a pădurilor. FEADR este principala sursă de finanțare a UE prin care este sprijinită crearea de noi păduri în zonele rurale”, se precizează în răspunsul oferit Mariei Grapini.

CE detaliază, precizând că se pot planta păduri pe terenuri agricole sau neagricole, sprijinul se acordă pentru plantarea de păduri și suprafețe împădurite noi și constă într-o primă anuală la hectar pentru acoperirea costurilor cu întreținerea și, în cazul terenurilor agricole, pentru compensarea pierderilor de venituri.

“Dacă împădurirea vizează suprafețe eligibile pentru plățile directe, beneficiarii au dreptul, în anumite condiții, să primească în continuare plăți directe după realizarea împăduririi”, se mai arată în răspunsul acordat umanistei Maria Grapini.