Hotărâri ale Consiliului Local Timișoara în luna martie 2013

 • 129/14.03.2013 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de maxim 5.648.198,89 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;
 • 130/14.03.2013 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de maxim 10.604.834 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;
 • 131/14.03.2013 privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 „pentru însuşirea protocolului privind schimbul de imobile între municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte şi aprobarea schimbului între municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de Acvariu”;
 • 132/14.03.2013 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi includerea acestui teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara;
 • 133/14.03.2013 privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, „Corso”;
 • 134/14.03.2013 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în vederea finalizării unei construcţii „Sală Polivalentă”;
 • 135/14.03.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
 • 136/14.03.2013 privind înscrierea în Cartea Funciara a imobilului „LOT nr.1” având suprafața de 2162,0 mp.;
 • 137/14.03.2013 privind înscrierea în Cartea Funciara a imobilului „LOT nr.1” având suprafața de 21.356,0 mp.;
 • 138/14.03.2013 privind încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul din Timișoara, str.Cronicar Neculce nr.1 cu Asociatia Handicapaților Locomotor Timiș;
 • 139/14.03.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Asociației „Societatea Română Speranța”;
 • 140/14.03.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara, str. Gheorghe Barițiu nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Asociației „Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Timișoara”;
 • 141/14.03.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Al. Martir Andrei Istvan, nr. 1-3”;
 • 142/14.03.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Str. Sirius, nr. 11-13”;
 • 143/14.03.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr. 6-8”;
 • 144/14.03.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr. 2-4”;
 • 145/14.03.2013 privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa;
 • 146/14.03.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie;
 • 147/14.03.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, situat în imobilul din str. F. Mercy nr. 4, la preţul de 55.000 euro;
 • 148/14.03.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la preţul de 20.000 euro;
 • 149/14.03.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/27.10.2009 privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii şi a Anexei la această hotărâre;
 • 150/14.03.2013 privind acceptarea donaţiei pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii Senatului Universităţii de Vest Timişoara nr. 17/20.02.2013, terenuri înscrise în CF nr. 432771 Timişoara şi CF 432769 Timişoara;
 • 151/14.03.2013 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Dr. Băcanu Gheorghe;
 • 152/14.03.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
 • 153/14.03.2013 privind componenţa Consiliului de Administraţie al SC Colterm SA;
 • 154/14.03.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/15.01.2013 privind componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A.