din Curierul Național, „Sectorul IMM aşteaptă relansarea”

„Maria Grapini, reprezentant USL, spune că în sprijinul întreprinzătorului trebuie să se aibă în vedere stabilirea nivelului de taxe şi impozite, dar şi care să rămână fixe minimum 4 ani, „curăţarea” de cele circa 400 de taxe plătite la tot felul de autorităţi, agenţii, oficii ale diferitelor ministere. „Trebuie ca plata taxelor şi impozitelor să se facă o dată pe an şi regularizarea la predarea bilanţului. Este nevoie de unificarea controlului fiscal la o singură instituţie şi efectuarea unui control de fond o dată la doi ani. Totodată, asumarea unui sistem de garantare diferenţiat de companiile mari ca şi condiţii de creditare, TVA diferenţiat la alimente şi medicamente, neimpozitarea profitului reinvestit. Totodată, impozitarea graduală a firmelor nou-înfiinţate – zero impozit în primul an, 50% din impozitul normal în anul doi şi 100% în al treilea an de funcţionare, cu obligativitatea de a funcţiona minimum trei ani după încheierea facilităţilor. Neimpozitarea dividendelor. Modificarea legii insolvenţei”, a spus Grapini. Ea a declarat că trebuie adoptată legea holdingului şi a tribunalelor comerciale, deducerea a 50% TVA la persoanele fizice pentru construcţia sau renovarea locuinţelor, deducerea 100% a cheltuielilor de cercetare-inovare din impozit, deducerea cheltuielilor de mecenat din impozitul persoanelor fizice. În ceea ce priveşte plata obligaţiilor către stat – să se facă de două ori pe an, la IMM-uri, descentralizarea fondurilor europene privind documentarea şi raportarea, să aibă loc la nivel regional, şi totodată, reducerea CAS cu 5%, având în vedere costurile mari pe piaţa forţei de muncă şi nevoia de creştere a salariilor.”