RAPORT MINISTRU DELEGAT PENTRU IMM-URI, MEDIU DE AFACERI SI TURISM, DOAMNA MARIA GRAPINI

 • PERIOADA ANALIZATA IANUARIE- IULIE 2013

INTRODUCERE

Raportare la programul de guvernare 2012-2016;

O abordare responsabilă a actului de guvernare, in acceptiunea  mea,  trebuie sa servească intereselor imediate ale cetăţenilor, dar şi obiectivelor pe termen mediu şi lung ale societăţii româneşti. De aceea, ne-am asumat prin Programul de Guvernare 2013-2016 realizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea economică prin promovarea unui set coerent de politici macroeconomice menite să susţină  mediul de afaceri, să refacă atractivitatea investiţională a României, să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi să ofere o evoluţie favorabilă nivelului de trai al populaţiei.

Strategia si prioritatile pe care actualul guvern si le-a asumat prin Programul de Guvernare se convertesc in obiectivele pe care mi le am propus  in mandatul meu de ministru delegat al IMM-urilor, Mediului de Afaceri si Turism.

 1. Principala mea preocupare este implementarea unei etici in afaceri care sa genereze un mediu de business echitabil.
 2. Acord maxima atentie imbunătăţirii accesului IMM – urilor la finanţare prin consolidarea şi diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării sectorului IMM şi asigurarea complementarităţii acestora în contextul politicilor de dezvoltare regională cat si prin sporirea accesibilităţii fondurilor de garantare pentru IMM – uri.
 3. O alta prioritate pe care o am in vedere in mandatul meu este incurajarea spritului inovator al IMM – urilor prin sprijinirea afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi  pe modele de afaceri ecoeficiente, prin promovarea e-afacerilor, cat si întărirea mecanismului de protecţie a proprietăţii intelectuale.
 4. Reducerea poverii fiscale, atat prin diminuarea cotelor impozitelor, dar mai ales prin facilitarea procedurii de achitare a impozitelor, care sa conduca la o conformare voluntara din partea IMM-urilor la plata  impozitelor si taxelor, reprezinta al patrulea obiectiv principal al mandatului meu.
 5. O alta prioritate o constituie simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM-urilor, mediului de afaceri  si al turismului  prin crearea unui cadrul legislativ stabil si predictibil si prin asigurarea calitatii legilor privind reglementarea business-ului (pregatim modificarea Legii IMM-urilor, a Cooperatiei, elaboram o noua lege a turismului si  ne aducem contributia la elaborarea Codului insolventei,).
 6. Dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale reprezinta un alt obiectiv esential al mandatului meu prin  sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul educaţional, prin dezvoltarea in colaborare cu Ministerul Educatiei a sistemului de invatamant dual.
 7. De asemenea, acord o atentie deosebita accesului IMM – urilor la resursele logistice prin facilitarea conectarii acestora la reţele de servicii pentru business, instruirea şi consultanţa antreprenorilor si prin dezvoltarea unui sistem logistic performant (un portal) pentru furnizori şi pentru distribuitori.
 8. Nu in ultimul rand, pregatirea programarii fondurilor europene pentru perioada 2014 -2020 care sa conduca la o  absorbitie mai buna a acestora de catre IMM-uri reprezinta  de asemenea, o prioritate .
 9. In  topul obiectivelor mandatului meu de ministru se afla  de asemenea,  imbunatatirea procedurilor de lucru intre privat si minister, pentru o mai buna transparenta si pentru o mai buna comunicare si eficientizare.

Pentru atingerea acestor obiective, am propus mai multe măsuri care vizează  sustinerea initiativelor antreprenoriale cu precadere in randul tinerilor si femeilor, îmbunătăţirea calităţii actului administrativ, reducerea barierelor administrative, imbunatatirea eticii in afaceri printr-o metoda de impozitare care sa scada presiunea fiscala asupra firmelor, simplificarea şi modernizarea procedurilor fiscale, a procesului decizional şi a managementului coordonării orizontale a politicilor publice. Insa, toate aceste masuri propuse, pe care le voi detalia mai jos,  sunt in curs de implementare, iar efectele se vor vedea in timp.

Cap I . Sectorul IMM  si Mediul de afaceri

A. INITIATIVE DE  OUG, OG, HG, MEMORANDUMURI,   REORGANIZARI

B. PROGRAME PENTRU IMM-URI FINANTATE DE LA BUGETUL DE  STAT

C. PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE

D. PARTENERIATE, PROTOCOALE, MEMORANDUMURI

E. PROIECTE NOI

F. CONFERINTE SUB PATRONAJUL MINISTRULUI DELEGAT MARIA GRAPINI

A. INITIATIVE DE OUG, OG, HG, MEMORANDUMURI, REORGANIZARI

1. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020, pentru domeniile mediu de afaceri, competitivitate şi energie

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.628/2011

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ a GUVERNULUI pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

5. NOTA de informare privind discutiile intre grupurile politice ale Parlamentului European, referitoare la importanta sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii.

6. Sustinerea adoptarii Ordonanţei de urgenţă  nr. 50 din 29 mai 2013,  care modifică (reduce) penalităţile de întârziere datorate pentru  plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare.

Ordonanta cu  impact pozitiv asupra conformãrii voluntare, creşterea volumului încasărilor la bugetul general consolidat şi reducerii arieratelor, precum şi asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene prin:

1. acordarea de facilităţi sub forma amânării la plată, dar nu mai mult de 2 ani a obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, până la momentul la care autoritatea competentă are resurse băneşti pentru executarea obligaţiei.

2. Inlocuirea penalităţii  de intarziere la plata impozitelor si taxelora celei fixe de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an).

Actualul sistem (penalitatea de întârziere de 5% sau 15%) încurajează plata voluntară până la împlinirea termenului de 90 de zile de la scadenţă, astfel că, după acest termen, contribuabilii nu mai sunt motivaţi să achite impozitele şi taxele deoarece penalitatea de întârziere este aceeaşi (15%). Or sistemul propus diferenţiează cuantumul penalităţii de întârziere în funcţie de zilele de întârziere.

7. Propunere adresata Guvernului pentru deblocarea platilor catre IMM-uri, prin imprumut de la trezorerie .

La momentul investirii in functia de Ministru toate proiectele depuse pe POSCCE, Axa 1 erau blocate, iar Organismul Intermediar pentru IMM-uri era suspendat din cauza suspiciunilor de frauda. Astfel, prima masura  care a fost luata in acest sens a fost cea de descentralizare a activitatii Organismului Intermediar pentru IMM-uri la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, prin preluarea proiectelor de catre Agentiile de Dezvoltare Regionala. De asemenea, a acordat asistenta IMM-urilor care aveau proiecte depuse in cadrul acestei axe si care depusesera cereri de rambursare, dar plata  lor era blocata. In prezent, toate cele 1500 de dosare depuse in 2010 si nedeschise au fost verificate administrativ si sunt in evaluare. Pana in acest moment totalul  platilor efectuate este de 358 815 793.15 lei.

8. Initiativa de a crea grupul de lucru  interministerial pentru pregatirea legislatiei si a conditiilor de operare a IMM-urilor in 2014.

9. Proiect de Ordonanta de Guvern privind Modificarea si completarea Legii 346/2004. Pentru transparenta decizionala Proiectul a fost postat pe site-ul www.minind.ro din 21.06.2013, in momentul de fata avem aviz favorabil de la Comisia de dialog social si Consiliul Economic si Social, urmand ca proiectul sa fie transmis catre institutiile avizatoare.

10. Reorganizare Consiliul Consultativ pentru IMM-uri.

Consiliul Consultativ este constituit cu scopul de a consulta mediul de afaceri in privinta modificarilor legislative si a proiectelor care ar trebui dezvoltate in asa maniera incat mediul de afaceri sa fie sprijinit sa se consolideze.

B. PROGRAME PENTRU IMM-URI FINANTATE DE LA BUGETUL DE  STAT

Deşi România traversează o conjunctură economică încă dificilă cauzata de masurile neadecvate care s-au luat in guvernarea anterioara, în cursul anului 2013, pentru sprijinirea activităţii antreprenorilor, precum si pentru infiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, sunt finantate de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei,   o serie de programe naţionale, care presupun un efort bugetar de circa 86,1 milioane lei.

Chiar daca aceste programe sunt multianuale si au mai fost implementate in anii precedenti, am incercat sa le imbunatatim, venind in sprijinul  IMM-urilor.

1.PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII TINERI

Prezentare program

Buget 2013: 25.000.000 lei pentru minim 550 beneficiari

Imbunatatiri:

      – in scopul dezvoltarii unor afaceri durabile de catre tinerii antreprenori, largirea programului, prin includerea unei noi etape si anume, cea de mentorat, prin care 100 de tineri carora li se va aproba planul de afaceri  in 2013 vor beneficia pe parcursul unui an de zile de un  program de mentorat dezvoltat in parteneriat cu Fundatia Business Leaders.( cei 50 de mentori care fac parte din program sunt oameni de afaceri de renume din toata tara si care sunt membri/colaboratori ai Fundatiei Business Leaders)

      – tot în scopul susţinerii şi sprijinirii dezvoltării afacerilor iniţiate de către tinerii întreprinzători şi pentru încurajarea creării de noi locuri de muncă, am initiat un nou act normativ (ordonanta a guvernului) pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.  Astfel, SRL D-urilor care,  pe parcursul celor 3 ani de monitorizare îşi pierd calitatea de microîntreprindere, transformându-se în întreprinderi mici sau mijlocii, atâta timp cât nu încalcă alte prevederi ale OUG nr. 6/2011,  să nu li se recupereze facilităţile acordate prin program, asa cum era prevazut in vechiul act normativ.

2.PROGRAMUL MIHAIL KOGALNICEANU PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII avand ca obiectiv facilitarea accesului IMM  la garantare şi creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobândă integral subvenţionată.

Prezentare Program

Buget 2013: 16.115.000 lei – am cerut o suplimentare de buget  la Ministerul Finantelor Publice de 27.000.000 lei si de asemenea am initiat un act normativ de prelungire a programului pana in 2016, act care este in curs de avizare interinstitutionalaz;

Imbunatatiri – tabel comparativ Facilitati acordate in cadrul programului în condiţiile OUG 60/2011 şi după modificări în condiţiile legii 218/2012

3.PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE IN RANDUL FEMEILOR MANAGER DIN SECTORUL IMM

Prezentare Program

Buget program: 500.000 lei – am cerut suplimentare de buget in suma de 3.650.000 lei de la Ministerul Finantelor Publice; in anii trecuti se finantau cursuri de dezvoltare antreprenoriala pentru femei; anul acesta se acorda granturi pe baza evaluarii planurilor de afaceri;

Alocatie financiar nerambursabila 41.500 LEI/ beneficiar

Finanţarea planurilor de afaceri se va face  în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planului de afaceri, în limita bugetului alocat. Pentru a fi declarat admis la finanţare, planul de afaceri  trebuie să obţină în urma evaluării minimum 50 de puncte. La punctaje egale, va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”.

4.PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI ACESTORA LA FINANTAREA START – operational din 22 iulie;

Prezentare Program

Buget 2013: 20.000.000 lei pentru minim 200 beneficiari

Imbunatatire- procedura de implementare este simplificata – planurile de afaceri se vor depune on line;

5.PROGRAMUL DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DIN PIATA

Prezentare Program

Buget 2013: 17.000.000 lei

Imbunatatire- procedura de implementare este simplificata – planurile de afaceri se vor depune on line;

6.PROGRAMUL PENTRU SUSTINEREA MESTESUGURILOR SI ARTIZANATULUI  are ca obiectiv stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizaniprin organizarea unui Targ national pentru mestesugari in toamna acestui an;

7.PROGRAMUL DE INFIINTARE SI DEZVOLTARE DE INCUBATOARE TEHNOLOGICE SI DE AFACERI are ca obiectiv dezvoltarea sectorului IMM din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente;

8.INSTITUIREA SCHEMEI DE MINIMIS PENTRU IMM-URI si amendarea Hotararii de Guvern nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderi mici si mijlocii cu urmatoarele propuneri care sa vina in sprijinul IMM-urilor, observatii care au fost preluate de Ministerul Fiantelor Publice :

a. Excluderea din categoria cheltuielilor eligibile a constructiilor, cu destinatie administrativa, deoarece scopul acestei scheme de ajutor de minimis este cel de a sprijini IMM-urile sa-si dezvolte activitatea de baza,  care  produce valoare adaugata si nu cea conexa, administrativa.

b. Introducerea unui sistem de inregistrare on line  a proiectelorpe site-ul Ministerului Finantelor Publice, urmand ca intr-un termen de maxim 10 zile lucratoare, aplicantul sa poata  depune  documentatia ceruta la  sediul Ministerului Finantelor Publice pentru transparentizarea procesului de inregistrare si pentru evitarea blocajului care se poate produce  in cadrul acestui proces prin  inregistrarea dosarelor la sediul Ministerului Finantelor Publice.

c.  Efectuarea „platii ajutoarelor de minimis sa se  faca in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de plata la sediul Ministerului Finatelor Publice”.

d. Eliminarea indicatorilor de viabilitate care trebuie indepliniti de aplicanti dupa finalizarea investitiei.

Masurile de corectie macroeconomica alese in perioada 2010-2011

 • Imbunatatirea substantiala a ratei de absorbtie a fondurilor structurale,
 • Continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetara pe cele doua trasee, urmarim cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor prin combaterea evaziunii fiscale.
 • Pe partea de cheltuieli, urmarim in continuare cresterea eficientei acestora.
 • Cresterea ocuparii prin masuri active de creare de noi locuri de munca si de stimulare a dezvoltarii mediului de afaceri.
 • Stimularea mediului de afaceri in limite admisibile pentru stabilitatea macroeconomica, prin simplificarea procedurilor si debirocratizarea pentru micii intreprinzatori.

C. PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE

1.Proiectul „Identificarea si simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri, elaborarea si implementarea unor indicatori calitativi si cantitativi de monitorizare” dezvoltat impreuna cu compania Deloitte.

Informatiile diseminate in cadrul acestui proiect vor sta la baza unui proiect de lege care va propune simplificarea legislatiei pentru IMM-uri.

•          Proiectul reprezintă un efort important de a simplifica şi a reduce povara punerii în aplicare a obiectivelor politicilor – o măsură importantă de creştere a calităţii legislaţiei la toate nivelurile.

•          Proiectul doreşte să reprezinte o etapă din amplul proces de îmbunătăţire a modului de elaborare a politicilor publice, de implicare şi consultare dintre administraţie şi sectorul privat, de evaluare şi îmbunătăţire permanentă a cadrului de reglementare.

Intervenția este structurată pe următoarele axe:

•          Studiu/cercetare pentru:

–          identificarea barierelor administrative;

–          evaluarea percepției administrației publice asupra barierelor administrative;

–          monitorizarea politicilor de simplificare;

2.Programul de Cooperare Elveţiano-Român

La finalul lunii aprilie, Ministerul Economiei a lansat, prin intermediul Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism debutul unui nou proiect de susţinere a sectorului IMM şi de facilitare a accesului acestora la finanţare şi la promovarea exportului. Programul va fi derulat în parteneriat cu autoritătile elveţiene, care pun la dispoziţia băncilor 20 milioane franci elveţieni (aproximativ 16,5 milioane euro), în vederea finanţării companiilor din domeniile producţie, servicii medicale, turism şi comercializarea sistemelor sau echipamentelor destinate economisirii de energie şi 5,2 milioane franci elveţieni pentru promovarea exportului şi / sau standardelor pentru domeniile: producţie agricolă bio, industria mobilei. Programul asigură băncile cu 70% din resursele de finanţare necesare pentru a da credite, diferenţa urmând a fi atrasă de bănci din surse proprii.

3.Proiectul „Growing-up” în cadrul ERASMUS pentru tinerii antreprenori.

Ministerul implementează proiectul în cadrul Programului Erasmus în parteneriat cu  Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, care este lider de proiect, cu  La Nouvelle Place de Marche pour les Entrepereneurs din Franţa şi cu Akademickie Inkubatory din Polonia.

Proiectul îşi propune să sprijine tinerii antreprenori din Romania să desfăşoare relaţii cu antreprenori  experimentaţi din Franţa şi Polonia în vederea facilitării dezvoltării unor start-upuri de succes, precum şi a dezvoltării de idei de afaceri.

Perioada de implementare: februarie 2013 – martie 2015.

4.Proiectul  „Formare profesională în comerţ internaţional 2012 – 2014”

Ministerul implementează proiectul în cadrul programului Leonardo da Vinci, în parteneriat cu Fundatia ITM Worldwide – SUEDIA, Agentia de promovare a Interprinderilor Mici si Mijlocii – BULGARIA , Ministerul Interprinderilor si Comertului- CROATIA, Institutul de Piata- ESTONIA, Asociatia Internationala de Afaceri – GRECIA,  Agentia JAVNA- SLOVENIA.

Perioada de implementare: septembrie 2012 – august 2014.

Buget proiect care revine Ministerului: 14000 EURO  din care Grant:11200 EURO

Beneficiari eligibili:

-5 antreprenori selectati să participe la seminariile de instruire în comerţ internaţional organizate în Suedia, Estonia, Croaţia, Grecia şi Slovenia

5.Programul National Multianual de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri din Romania”  parte a Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Programul National Multianual de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri din Romania avea ca si Agentie de Implementare PNUD Romania (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare). Avand in vedere faptul ca PNUD pleaca din Romania, a fost necesara efectuarea preluarii acestui program s-a facut de catre Ministerul Economiei prin Cabinetul Ministrului Delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

D. PARTENERIATE, PROTOCOALE, MEMORANDUMURI

1.Protocolul de parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania cu privire la editarea “Cartei Albe a IMM-urilor”.

2.Protocolul de parteneriat cu Consilul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania cu privire la organizarea “Zilei intreprinzatorului  din Romania” si  “ Forumul IMM-urilor”.

3. Protocolul de colaborare cu Fundatia Romanian Business Leaderes pentru implementarea Proiectului pentru mentorarea tinerilor care acceseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri (SRL-D).

4. Acord de colaborare cu Liga Studentilor Romani din Strainatate in vederea promovarii proiectelor ce se adreseaza studentilor ce urmeaza cursurile universitare in afara tarii.

5. Acordul de parteneriat cu  Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, Centrul de consultanta si management al proiectelor Europroject si Asociatia Centrul de dezvoltare SMART pentru implementarea Proiectului “Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” .

6. Memorandumul de Cooperare in domeniul textilelor intre India si Romania.

E. PROIECTE

1. Proiectul pentru mentorarea, timp de un an, a tinerilor care acceseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri(SRL-D) realizat impreuna cu Fundatia Romanian Business Leaderes.

Acest parteneriat este o premieră în domeniul colaborării dintre instituțiile guvernamentale și societatea civilă și vizează încurajarea spiritului antreprenorial și creșterea șanselor de succes al noilor microîntreprinderi finanțate din bugetul total de 25 de milioane de lei alocat de Guvernul României.

2. Proiectul privind introducerea unor reguli de etică în afaceri cat si necesitatea existentei integritatii in mediul de afaceri pentru corelarea unei competitivitati corecte si pentru a sustine cresterea economica a Romaniei realizat impreuna cu Siemens.

Siemens a finantat astfel de proiecte in mai toate tarile in care isi desfasoara activitatea, mai putin in Romania. Astfel, reprezentantii Cabinetului Ministrului Delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism s-au intalnit cu reprezentanti ai mai multor asociatii si patronate, pentru a dezvolta si implementa in parteneriat un astfel de proiect in perioada imediat urmatoare. Pana in momentul de fata s-au adunat informatii despre punctele slabe si necesitatile din mediul de afaceri pe tema eticii si integritatii, a fost schitat un draft al proiectului cu actiunile ce vor fi implementate, urmand ca pana la sfarsitul lunii august, acest draft sa fie finalizat si transpus in cererea pentru obtinerea finantarii. Pe langa partenerii deja mentionati, vor mai fi contactate si alte patronate si asociatii din domeniu, care vor fi interesati in sprijinul mediului de afaceri si in implementarea acestui proiect.

3. Proiectul “Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” depus pe POS DRU, in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 144 implementat impreuna cu  Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, Centrul de consultanta si management al proiectelor Europroject si Asociatia Centrul de dezvoltare SMART.

În cadrul acestui Proiect, reprezentanti ai Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism vor face parte din echipa de management a proiectului. Scopul acestui proiect il reprezinta reactivarea Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin. De altfel, Departamentul pentru IMM-uri va  pune la dispozitiie spatiul necesar derularii cursurilor, in cadrul structurilor sale teritoriale din Cluj-Napoca, Craiova, Brasov, Bucuresti, Constanta, Iasi, Targu Mures, Timisoara.

4. Programul national de formare profesionala duala elaborat in parteneriat cu camerele de comert bilaterale (romano-germana, romano-austriaca, etc)

In cadrul acestui proiect, reprezentantii camerelor au fost rugati sa identifice in randul membrilor organizatiei lor, companiile care sunt dornice sa participe la un astfel de proiect, necesitatile de formare ale acestora si domeniul specific, inclusiv disponibilitatea concreta de a contribui la dotarea unor spatii ce ar urma sa fie folosite pentru instruirea practica a elevilor de la liceele  cu profil tehnologic.

5. Propunere adresata  Guvernului pentru deblocarea platilor catre IMM-uri, prin imprumut de la trezorerii .

La momentul investirii in functia de Ministru toate proiectele depuse pe POSCCE, Axa 1 erau blocate, iar Organismul Intermediar pentru IMM-uri era suspendat din cauza suspiciunilor de frauda. Astfel, prima masura  care a fost luata in acest sens a fost cea de descentralizare a activitatii Organismului Intermediar pentru IMM-uri la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, prin preluarea proiectelor de catre Agentiile de Dezvoltare Regionala. De asemenea, a acordat asistenta IMM-urilor care aveau proiecte depuse in cadrul acestei axe si care depusesera cereri de rambursare, dar plata  lor era blocata. In acest moment, toate cele 1500 de dosare depuse in 2010 si nedeschise au fost verificate administrativ si sunt in evaluare. Pana in acest moment totalul  pentru axa 1 de plati este de 358 815 793.15 lei.

6. Studiul de impact cu privire la introducerea unei noi modalitati de impozitare

Metoda de impozitare unica a fost determinata in urma a lungi consultari cu asociatiile si organizatiile patronale din domeniu  si  vine ca un raspuns la solicitarea reprezentatilor mediului de afaceri care-si platesc cu regularitate taxele si impozitele, de a elimina inechitatea si evaziunea fiscala din piata.

Plecand de la acest lucru, dar si din cauza conjuncturii economice dificile în care se află IMM-urile din România în momentul de faţă si a măsurilor neadecvate care s-au luat în guvernarea anterioară,  ţin să vă aduc la cunoştinţă că, în vederea sprijinirii dezvoltării IMM-urilor, simplificarea birocratiei si reducerea taxelor, am elaborat un studiu împreună cu experţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti, ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, specialişti din Ministerul Economiei cât şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor patronale care are drept scop introducerea eticii în afaceri, prin eliminarea concurenţei neloiale, şi conformarea voluntară, printr-o metodă de impozitare unica.

Acesta metoda de impozitare unica se va aplica firmelor care activeaza in domeniul hotelier, al alimentatiei publice, al  intretinerii si repararii autovechiculelor si va fi una in suma fixa, calculata in functie de indicatorii relevanti pentru fiecare domeniu de activitate in care se aplica, si  anume:

•          sezonalitatea activitatii;

•          vadul comercial al unitatii;

•          capacitatea de cazare( pentru hoteluri si pensiuni – numarul de locuri de cazare);

•          categoria hotelului sau a pensiuni – numarul de stele;

•          incadrarea administrativa( Bucuresti, municipiu, oras, zona rurala, Delta Dunarii, litoral, zona montana, balnear);

•          suprafata utila a locatiei( pentru restaurante, cafenele si baruri) etc.

Scopul scontat ale introducerii acestei noi modalitati de impozitare, care va inlocui plata impozitului de 16% pe profit sau 3% pe venitul microintreprinderilor, este de a scadea presiunea fiscala asupra firmelor, iar efectelele introducerii acestei noi modalitati de impozitare sunt indreptate spre conformarea voluntara de plata a taxelor si impozitelor, marindu-se si baza de colectare (cei care plateau corect pana acum, vor plati mai putin, iar cei care nu plateau deloc  prin noua modalitate de impozitare vor platii).

Totodată în studiul elaborat, am propus şi o serie de facilităţi fiscale solicitate de reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor patronale din domeniu, printre care amintim şi:

•          acordarea unei scutiri de la plata noului impozit pentru o perioadă de 12 luni pentru agenţii economici care îsi construiesc o noua unitate de cazare sau de servire, ca măsură de stimulare a investiţiilor în domeniul hotelier si al alimentatiei publice;

•         acordarea unei scutiri de la plata noului impozit pentru pensiunile care au mai putin de 4 camere;

•          acordarea unui procent de scutire la plata noului impozit pentru agentii economici care isi declara un numar mai mare de salariati fata de anul precedent etc.

Studiul a fost înaintat către Ministerul Finantelor Publice impreuna cu mai multe masuri de simplificare a taxarii si a modului de raportare a IMM-urilor, singura instituţie abilitată să iniţieze măsuri cu caracter fiscal.

Am propus cap implementarea modalitatii de impozitare unica sa demareze incepand cu trimestrul IV din anul 2013.

6. Abordarea problemelor legate de accesul la creditare al IMM-urilor, gasirea unor solutii de simplificare si optimizarea sistemului de creditare pentru IMM-uri, cat si de reducerea costului cu dobanda creditelor

Acest obiectiv l-am abordat in intalnirile organizate cu reprezentanti ai Asociatiei Romane a Bancilor, a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri si a Fondului National de Contragarantare pentru a evidentia si stabili un nou mod de creditare pentru IMM- uri.

In acest context, am propus ca CEC Bank sa fie transformata intr-o banca de investitii pentru IMM-uri.

Am  reorganizat Consiliile  Consultative pentru IMM-uri si pentru Turism. Consiliile Consultative sunt constituite cu scopul de a consulta mediul de afaceri in privinta modificarilor legislative si a proiectelor care ar trebui dezvoltate in asa maniera incat mediul de afaceri sa fie sprijinit sa se consolideze.

F. CONFERINTE SUB PATRONAJUL MINISTRULUI DELEGAT MARIA GRAPINI

*Evenimentul „SOS – IMM-urile! Ce reprezinta IMM-urile pentru economia Romaniei”.

Tema principala de discutie- Etica in afaceri

Evenimentul s-a desfasurat sub egida Ministerului Economiei si inaltul patronaj al Ministrului Maria Grapini si face parte din seria de evenimente organizate de catre compania Oxygen Events din ciclul “Romania incotro?”

*Conferinţa Naţională „Reţeaua naţională a mentorilor antreprenoriatului feminin – MENTORnet”

Conferinţa marchează încheierea perioadei de implementare a proiectului Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, derulat în cadrul programului European Network of  Mentors for Women Entrepreneurs (6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21), care a avut ca obiectiv crearea primei rețele de mentori pentru femei antreprenor, în vederea creşterii rolului femeilor în domeniul afacerilor la nivel național și european.

*Targul pentru IMM-uri primul targ dedicat furnizorilor mici si mijlocii din industria petroliera

Targul furnizorilor mici si mijlocii ce deservesc industria petroliera a avut ca obiectiv a fost acela de a creste vizibilitatea acestor intreprinderi in randul marilor companii de petrol si gaze din Romania.

La eveniment, primul de acest tip organizat in Romania, s-au inscris, gratuit, 207 IMM-uri care deservesc industria petroliera – furnizori de materiale si echipamente, prestatori de servicii, executanti si proiectanti de lucrari. Acestora li s-au alaturat un numar mare de reprezentanti ai IMM-urilor din industria petroliera care au participat in calitate de vizitatori, dar si un numar seminificativ de reprezentanti ai marilor companii petroliere care activeaza in Romania.

CapII. TURISM

A. INITIATIVE  OUG, OG, HG, MEMORANDUMURI, REORGANIZARI

B. PARTENERIATE, PROTOCOALE, MEMORANDUMURI

C. PROIECTE IN DERULARE

D. CONFERINTE/ TARGURI

VIZIUNE

In ceea ce priveste turismul,  principalul obiectiv  propus in strategia noastra este cel de a promova Romania, prin unicitatea locurilor pe care le detine, prin valorile, legendele, obiceiurile care reprezinta adevaratul nostru patrimoniu cultural.

De la Delta Dunarii si  izvoarele termale care reprezinta 1/3 din resursa termala a Europei, pana la cetatile dacice de o valoare culturala inestimabila, cu traditiile, obiceiurile si legendele populatiei din zonele rurale si  ariile 100% ecoturistice.

Prioritatile in domeniul turismului vizeaza, in primul rand, subdomeniile in care Romania are avantaje competitive si anume: turismul balnear, ecoturismul, turismul cultural, turismul rural.

In domeniul turismului balnear, urmarim:

Dezvoltarea şi promovarea staţiunilor balneare  prin:

*dezvoltarea  infrastructurii si a serviciilor pentru tratamente medicale, spa şi wellness;

*certificarea staţiunilor balneare la standarde europene;

*dezvoltarea unui traseu turistic la nivel naţional  pentru prezentarea apelor termale şi minerale din România.

– Elaborarea unui brand « Orase termale » din România

–  Favorizarea dezvoltării componentei spa/wellness  si pozitionarea României ca destinatie turistica pe acest segment.

Turismul rural va fi promovat si sustinut prin:

•          Promovarea evenimentelor tradiţionale, a obiceiurilor şi meşteşugurilor

•          Promovarea destinaţiilor etnografice ale României prin intermediul legendelor, gastronomiei, a meşterilor şi meşteşugurilor pe care le practică

Toate acestea presupun timp, viziune si bani, de aceea, actiuni  concrete si consistente de promovare si dezvoltare a acestor subdomenii vor fi prinse in documentele de programare pentru perioada 2014 -2020 a fondurilor europene.

Pe langa determinarea produselor turistice  competitive pe care tara noastra le poate oferi si promovarea acestora pe cele mai bune canale, o componenta deosebit de importanta a  strategiei o reprezinta cea de  dezvoltare a infrastructurii de turism  care nu trebuie sa mai fie facuta haotic, cu inceperea de catre autoritatile locale a sute de santiere, fara a fi finalizate, fara a avea un plan national de dezvoltare bine stabilit. In acest sens,  pregatim un proiect legislativ, prin care să se delimiteze zone de interes naţional pentru turism. Aceste zone  vor avea   un plan urbanistic bine creionat (asa cum se intampla de fapt in toate tarile civilizate), astfel incat toate investitiile care se fac in turism sa respecte o anuminta structura atat din punct de vedere al aspectului cat si al functionalitatii.

Tin sa precizez ca sunt adepta unui dialog deschis si constructiv cu mediul de afaceri si cu toti cei interesati in crearea si adoptarea unor solutii mai bune si mai eficente in rezolvarea problemelor cu care ne confruntam. Drept urmare  am revitalizat si restructurat cele 3 organizatii consultative: Consiliul Consultativ pentru Turism , Consiliul Consultativ pentru Cooperatie si Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor. In cadrul acestor structuri din care fac parte reprezentantii organizatiilor  patronale si asociatiilor din domeniile vizate, se dezbat toate proiectele noastre de initiativa legislativa din sectoarele IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, pentru a rezulta masuri concrete, suple, cu aplicabilitate imediata in mediul de afaceri.

De asemenea, pe langa consilierii personali din cadrul cabinetului meu, mi-am format o echipa de consilieri onorifici, care sunt oameni cu expertiza specifica in diferite domenii, cu care, de asemenea ma  consult in elaborarea diferitelor acte normative si actiuni cu impact asupra sectoarelor pe care le coordonez.

 1. A. INITIATIVE  OUG, OG, HG, MEMORANDUMURI, REORGANIZARE

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberara certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

2.MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea şi promovarea turismului de sănătate în România

3.NOTĂ privind structura acţionariatului şi situaţia economică la societăţile comerciale din domeniul turismului aflate sub autoritatea Ministerului Economiei

4.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea Conferinţei ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice-oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României”, în data de 3 iulie 2013, precum şi a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specializaţi în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 02-08 iulie 2013

5.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A Bucuresti aflata sub auteritateaMinisterului Economiei.

7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala NEPTUN OLIMP S.A Constanta aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

8.Initiativa OUG pentru luna septembrie in care sa se reglementeze obligativitatea detinatorilor de spatii de cazare privind amenajarea fatadelor cladirilor si a spatiilor verzi conform cerintelor urbanistice a zonelor declarate de interes national turistice sau balneare.

9. Reorganizare Consiliul  Consultativ pentru Turism

Consiliul Consultativ este constituit cu scopul de a consulta mediul de afaceri in privinta modificarilor legislative si a proiectelor care ar trebui dezvoltate in asa maniera incat mediul de afaceri sa fie sprijinit sa se consolideze.

B. PARTENERIATE, PROTOCOALE, MEMORANDUMURI

1.Protocolul de colaborare cu Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) şi Asociaţia Naţionala a Staţiunilor Turistice din România (ANSTR).

Semnarea acestui Protocol vizează intensificarea relaţiilor dintre autoritaţile centrale şi locale şi sectorul privat din România, în vederea  identificării oportunităţilor de dezvoltare a turismului balnear românesc, prin parteneriate public-private.

2.Protocolul de promovare a satului si traditiilor romanesti autentice cu Asociaţia Cele mai Frumoase Sate din România si ANTREC.

Protocolul de colaborare a avut ca scop realizarea de acţiuni şi evenimente comune, în scopul atingerii obiectivelor de promovare a României, conform Calendarului Sărbătorilor Satului Românesc. Prin acest document, autorităţile centrale recunosc oficial, la nivel guvernamental, un număr de 25 de sărbători ale satului românesc, care vor fi promovate în viitor atât în ţară, cat si în străinătate. Obiectivele Protocolului vizează promovarea României ca destinaţie turistică pe plan intern şi extern, în scopul construirii unei imagini pozitive a ţării noastre pe baza patrimoniului său natural şi cultural.

3.Protocolul cu Fundatia Lumina -Institutii de invatamant care consta in sustinerea unor importante proiecte cum ar fi:

-Gala Culturala Romano-Turca

-Participarea la Olimpiada Internationala de Limba Turca a 11 editie

C. PROIECTE :

* Wild Carpathia

Continuarea proiectului de promovare a Romaniei pe plan international, prin intermediul documentarul Wild Carpathia, episodul II si III. Astfel, din luna septembrie a acestui an, Romania va fi promovata in 130 de tari in care se va difuza acest documentar. Unicitatea si importanta deosebita a acestei serii de documentare este data atat de obiectivismul  celor 2 jurnalisti britanici consacrati care au realizat productia, dar mai ales de prezenta in cadrul filmului a Altetei Sale Regale, Printul de Wales.

*Campania de promovare a ”Legendei Martisorului, talisman romanesc”.

promovarea României prin legende autentice, mărţişorul fiind strâns legat de tradiţia românească. Acest demers de promovare a obiceiurilor romanesti este primul dintr-o serie de campanii de promovare a credintelor autentice pastrate in timp de poporul roman.

*Propunere catre Primarul General al Capitalei, domnul Sorin Oprescu privind demararea mai multor proiecte de promovare a Bucurestiului.

In contextul necesitatii  promovarii  si creşterii notorietăţii turistice  a Bucureştiului în plan european, am supus atentiei Primariei Generale a Capitalei un proiect  care vizeaza  facilitarea accesului catre una dintre cele mai frumoase zone turistice din imprejurimile Capitalei, localitatea Comana, jud. Giurgiu, prin realizarea unei piste pentru biciclete, de cca 27 km intre Bucuresti si aceasta localitate. Crearea infrastructurii mentionate ar putea sa faciliteze accesul persoanelor iubitoare de drumetii la o zona unde natura si factorul uman au creat un complex turisitic deosebit format din:  Sfanta Manastire Comana, Parcul Natural Comana, cea mai mare arie protejata din Campia Romana, cu paduri de stejar si de frasin unice, vechi de sute de ani, Balta Comana, un ecosistem caracteristic Deltei, Casa Memoriala Gellu Naum, Manastirea Delta Neajlovului, popasul de la Comana, un hotel, impregnat de istorie, cultură şi tradiţia zonei.

Proiectele care ar putea fi promovate in cadrul parteneriatului cu Primarul Sorin Oprescu:

•          promovarea Muzeului de Arta Contemporana din cadrul Palatului Parlamentului,

•          promovarea Palatului Parlamentului ca si simbol al Bucurestiului

•          punerea in functiune a mai multor autobuze deschise pentru circuite in Bucuresti,

•          marcarea traseelor turistice din Centrul Vechi al Capitalei,

•          marcarea prin indicatoare a  muzeelor importante din Capitala

•          realizarea de harti turistice noi, care sa cuprinda toate obiectivele de importanta turistica din Bucuresti.

*Studierea si conceperea unui proiect de promovare turistica a Centurii de fortificatii a Municipiului Bucuresti, realizata de regele Carol I,  precum si oportunitatea organizarii in Capitala  a unui circuit de Formula 2.

Cele doua parti au hotarat ca vor colabora pe orice proiect ce este in interesul dezvoltarii turistice a Capitalei.

*„Cumpara un produs romanesc de calitate”

Transmis invitatia tuturor asociatiilor si federatiilor din turism sa ia parte la implementarea proiectului de promovare a produselor romanesti de calitate. Scopul acestei campanii este acela de a stimula mestesugurile şi micile industrii din România, care îşi desfăşoară activitatea în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, prin promovarea produselor acestora in unitatile hoteliere. Parteneriatul consta in punerea la dispozitie, in cadrul unitatilor hoteliere membre, a unui spatiu special dedicat promovarii produselor romanesti, sub forma unor vitrine, sub motto-ul “AUTENTIC ROMANESC”.

*„Promovarea Romaniei prin VALORI”.

Prin intermediul acestei campanii se va oferi mai multor  romani, personalitati marcante, titlul de Ambasador Onorific al Turismului Românesc.

*Elaborarea logoului pentru sase produse turistice

Avand in vedere  strategia guvernamentala  de promovare a turismului  romanesc  prin unicitatea locurilor, valorilor si legendelor pe care tara noastra le detine, si tinand cont de  cele mai competitive  produse turistice romanesti: turismul balnear, turismul cultural, turismul rural, city-break, turismul in natura si turismul activ si de aventura, am propus realizarea in parteneriat a unui concurs de idei dezvoltat in randul studentilor de la Academia de Arte, Universitatea Ion Mincu si Universitatea Bucuresti, pentru elaborarea logoului pentru cele sase produse turistice mentionate mai sus.

Cele mai bune idei vor fi premiate in cadrul unei conferinte organizate de Autoritatea Nationala de Turism sub patronajul Ministerului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism si vor sta la baza constituirii de branduri subsectoriale pentru turismul balnear, turismul cultural, turismul rural, city-break, turismul in natura si turismul activ si de aventura.

D. CONFERINTE

* Conferinţa Internaţionala de Turism – Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice, oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului”.

In contextul in care Romania detine presedintia Organizatiei Mondiale a Turismului a fost organizata „Conferinţa Internaţionala de Turism – Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice, oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului”.

Evenimentul organizat sub egida Organizatiei Mondiale a Turismului s-a desfasurat in prezenta Secretarului General al OMT, domnul Taleb Rifai.

Găzduirea la Bucureşti a Conferinţei Internaţionale de Turism a reprezentat o recunoaştere internaţională a potenţialului turistic al României, constituind, de asemenea, o bună oportunitate de includere a ţării pe harta marilor operatori de turism.

În cadrul evenimentului, au avut loc o serie de dezbateri pe teme precum ecoturismul, turismul cultural si turismul de sănătate.

*Participara la cea de-a 48-a editie a Bursei Internationale de Turism de la Berlin , in urma evaluarii reprezentantilor  de la ITB. Romania s-a clasat pe locul 7 la categoria „Europa”.

In fiecare an, reprezentantii Targului de Turism de la Berlin (ITB) fac un studiu in randul expozantilor, prin care evalueaza activitatea si prestatia lor in cadrul targului, dupa mai multe criterii.

VIZITE EXTERNE

In ceea ce priveste deplasarile oficiale in afara tarii, am intreprins vizite in urmatoarele tari: Franta, Marea Britanie, Germania, India, Serbia.

Deplasare Franta, Paris

In cadrul vizitei oficiale din Franta au avut loc intrevederi cu doamna Sylvia Pinel, Ministrul pentru Artizanat, Comert şi Turism si cu domnul Jean-Claude Karpeles, Vice-Presedinte Relaţii Internaţionale, Camera de Comert si Industrie Ile-de-France.

Întâlnirea cu doamna Sylvia Pinel, Ministrul pentru Artizanat, Comert şi Turism a vizat stabilirea unui contact la nivel instituţional pentru relansarea relaţiilor bilaterale.

In acest context:

 • au fost trecute in revista posibilele domenii concrete ale colaborarii bilaterale: dezvoltarea IMM-urilor, turismul si sectorul artizanal.
 • am subliniat interesul fata de cunoasterea experientei si expertizei franceze in materie de simplificare administrativa, functionarea ghiseului unic, managementul calitatii in domeniul turismului, valorificarea potenţialului economic al sectorului artizanal.

Germania, Berlin

Participare la cea de-a 48-a editie a Bursei Internationale de Turism („Internationale Tourismus Börse -ITB)” de la Berlin, cel mai mare eveniment de profil din lume.

Pe durata desfasurarii targului am avut  o serie de intalniri cu oficiali straini si cu reprezentanţi ai turoperatorilor germani:

 • intalnire cu reprezentanti ai complexului Expozitional Messe Stuttgart, domnul Roland Bleinroth – director general prin care s-a stabilit participarea Romaniei in calitate de tara partenera la editia din 2015 a targului de turism CMT Stuttgart (ianuarie, 2015)
 • intalnire cu domnul Taleb Rifai, secretar general Organizatia Mondiala a Turismului (OMT), cu scopul de a intari colaborarea  cu OMT, in vederea dezvoltarii de proiecte comune pentru sutinerea si promovarea turismului romanesc.
 • intalnire cu domnul Ernst Burgbacher, secretar de stat parlamentar din cadrul Ministerului Economiei si Tehnologiei  cu care s-a discutat despre relatiile de cooperare romano- germane in domeniul turismului.
 • intalnire cu domnul Omer Celik, Ministru al Turismului si Culturii din Turcia. Obiectivul intlanirii intarirea relatiilor de cooperare romano- turce in domeniul turismului, prin preluarea de modele de bune practici in dezvoltarea infrastructurii de turism.
 • intalnire cu domnul Gunther Krichbaum, Membru in Parlamentul German, Presedintele Comisiei de Afaceri Europene
 • intalnire cu doamna Daniela Schliy,  proiect leader al GIZ, in cadrul Centrului de Competenta Dunarean din Serbia care a avut ca obiectiv realizarea unor proiecte comune in cadrul Strategiei Dunarii.
 • intalnire cu domnul Wolfgang Limbert – managing partner Orga Market  cu care s-au purtat discutii referitoare la podul Calafat-Vidin si necesitatea ca Romania sa redevina activa in acest segment.

Intalnirile au  avut ca scop promovarea Romaniei ca destinatie turistica in Germania, cea mai importanta piata emitatoare de turisti catre Romania, dar si promovarea pe alte piete internationale. De asemenea, in cadrul Institutului Cultural Diplomatic din Berlin, am prezentat o alocutiune pe tema “Prioritatile strategice de dezvoltare a turismului romanesc”

Serbia, Varset

Deplasare in Republica Serbia, in localitatea Varset pentru a participa la intalniri de dezvoltare a relatiilor cu autoritatile locale si zonale.

In cadrul vizitei a avut intalniri cu:

 • cu reprezentantii Asociatiei Romanesti Victoria, Radio / Televiziunea Victoria;
 • cu primarul orasului, reprezentanti ai mediului de afaceri si reprezentantii departamentului pentru minoritatea romana;

Printre subiectele discutate:

 • refacerea liniei de cale ferata in scop cultural – turistic Anina-Oravita-Varset, linie cu traditie istorica;
 • promovarea comuna intre regiuni a localitatilor Biserica Alba si a zonelor limitrofe cu cele 7 lacuri( Serbia) si a statiunii turistice Semenic( Romania);
 • promovarea manifestarii de festival al vinului Varset;
 • consolidarea relatiilor comerciale si turistice intre minoritatea romana din Varset si mediul de afaceri din Romania, astfel gazdele si-au aratat disponibiltatea sa puna la dispozitia oamenilor de afaceri interesati din Romania, a unei liste cu toate fabricile dezafectate din zona, care refacute pot fi transformate intr-un parc tehnologic profitabil pentru ambele parti.

Germania, Hanovra

Participare la cea mai importanta manifestare expoziţională tehnica din lume cu o traditie de peste 65 ani, Hanovra Messe 2013.

In cadrul Targului, a avut urmatoare intalniri:

 • dl.Stefan Wenzel- Vice-prim ministru si Ministrul Mediului, Energiei si Protectiei Climatice din landul Saxonia Inferioară.

Cu această ocazie au fost abordate chestiuni generale şi specifice legate de aprofundarea colaborării în plan multilateral, în vederea dezvoltării de noi proiecte comune pentru susţinerea şi promovarea intreprinderilor mici si mijlocii românesti.

 • dl. Dmitry Livanov- Ministrul Educatiei si Stiintei din Federaţia Rusă – ţara parteneră in organizarea targului de la Hanovra.

In cadrul discutiilor s-a subliniat importanta cooperarii cu Federatia Rusa, pe linia pregatirii tinerilor in institutiile de invatamant superior din aceasta tara, si mi-am oferit disponibilitatea de a transmite domnului ministru Pricopie Remus disponibilitatea partii ruse de a coopera in vederea convenirii unui acord cadru institutionalizat in acest sens.

 • dl Dr. Benno Bunse- presedintele si CEO al Germany Trade and Invest si cu domnul Horst Schrage- presedinte executiv al Camerei de Comert si Industrie Hanovra

Principalele subiecte abordate s-au referit la:

– identificarea unor noi posibilităţi de întărire a relatiilor de cooperare româno – germane si gasirea unor solutii pentru sprijinirea si facilitarea accesarii de finantare a IMM-urilor.

– posibilitatea dezvoltării unui mecanism bilateral care să permită cresterea numărului de investitori germani in România, cat si deschiderea firmelor romanesti pentru piata din Germania.

Serbia, Belgrad

Participare la Consiliul Executiv OMT Belgrad si la Reuniunea Consiliului Executiv al Organizatiei Mondiale a Turismului si la seminarul international organizat in marja acestui eveniment.

In cadrul seminarului au avut  loc intalniri cu Secretarul de Stat responsabil de turism din cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor din Serbia, domnul Goran Petkovic. Domnul Goran Petkovic a propus o colaborare între România şi Serbia pe proiectul SUERD. Totodata s-a confirmat sprijinul reciproc pentru un nou mandata în Consiliul Executiv OMT.

În cadrul seminarului şi în cadrul ceremoniei de deschidere a consiliului executiv,care a avut loc la primăria din Belgrad, a facut lobby la reprezentanţi din Mozambique, Republica Moldova, Serbia, Egypt, Ungaria, Zambia, Zimbabwe, Nigeria şi alţi membri din cadrul OMT pentru susţinerea României la un nou mandat de preşedenţie.

India, New Delhi

Vizita oficiala în India (New Delhi).

Obiectivul principal al vizitei a fost semnarea “Memorandumului de Întelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor din India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă”.

Printre prioritatile vizitei in India s-au numarat si discutiile cu autoritaţile indiene in domenii precum cel textil, comert, IMM-uri şi turism, în vederea impulsionării şi consolidării cooperarii economice bilaterale, in domeniile respective.

In vederea colaborarii intre cele 2 state au avut loc intalniri cu urmatoarele oficialitati:

 • D-na D. Purandeswari, Ministru de stat Ministerul Comertului si Industriei
 • D-na Zohra Chatterji, Secretar de Stat in Ministerul Textilelor
 • Dl Parvez Dewan, Secretar de Stat Ministerul Turismului
 • Asociatiile si Confederaţiile Patronale din industria textilă

Marea Britanie, Londra

Ecranizare avanpremiera documentar de promovare a Romaniei – Wild Carpathia, episodul II

APARITII IN MASS MEDIA/EVENIMENTE

In ceea ce priveste expunerea in mass media nationala, declaratiile Ministrului Delegat Maria Grapini au fost preluate in 1012 materiale de presa. In 6 luni, Ministrul a participat la 84 de emisiuni televizate si la30 de conferinte interne pe teme de impact asupra domeniilor pe care domnia sa le are in coordonare.

VIZITE IN TERITORIU

De asemenea, in cele 6 luni de mandat, Ministrul Maria Grapini

a vizitat 25 de judete si a efectuat 40 de vizite in teritoriu.

Scopul acestora: descoperirea obiectivelor turistice din fiecare zona in parte, intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri local si crearea unei imagini obiective in legatura cu zona respectiva, astfel incat deciziile luate ulterior sa fie in cunostinta de cauza si cu aplicabilitate in fiecare judet, dupa specificul sau.

PREMII OBTINUTE

 • Premiul „Excelenta la feminin” pentru rezultate remarcabile in intreaga cariera oferit in cadrul Galei Excelentei la Feminin organizat de C.A.F.A
 • Pozitionare in „Top 50 -cele mai influente  femei de afaceri din Romania” realizat de revista Forbes
 • Premiul revistei Finante si Afaceri
 • Premiul pentru sustinerea continua a invatamantului si cercetarii in domeniul ingineriei textile oferit de catre Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Facultatea de Textile si Pielarie si Management Industrial
 • Premiul Mentornet
 • Premiul Comisiei Europene

INTERPELARI, PETITII

De la debutul mandatului meu am primit din partea senatorilor si deputatilor din Parlamentul Romapniei 94 de interpelari, dintre acestea 54 au avut ca tema domeniul turism, iar 40 domeniul IMM si Mediu de afaceri. Pe adresa, Ministerului au sosit apx. 150 de petitii, toate  fiind solutionate conform cu tematica lor.

PARTICIPARI COMISIA EUROPEANA –PREGATIREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2014-2020

 • reuniunea informală  cu reprezentanții Comisiei Europene, din data de 31 ianuarie 2013, privind programarea utilizării fondurilor europene în exercițiul financiar 2014 – 2020 – (30 – 31  ianuarie 2013).
 • reuniunea tematică privind programarea fondurilor structurale şi de investiţii 2014 – 2020, din data de 21 martie 2013 (20 – 22  martie 2013).
 • deplasare Bruxelles – membru delegatia romana la Intalnirea Retelei SMEs Envoys – (10 – 11 Iunie 2013)
 • deplasare Bruxelles, Conferinta organizata de catre Parlamentul European si Comisia Europeana “Sustinerea Europeana a IMM-urilor pentru perioada 2014 – 2020” (24 – 25 Iunie 2013)
 • participare la grupul de lucru al Comisiei “Transferul Afacerii” – Bruxelles
 • participare la Conferinta organizata de comisia europeana pentru informarea IMM-urilor privind aplicarea Directivei 7 asimilata in legislatia romaneasca in legea 72 privind plata la 30 de zile a arieratelor.

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPURILOR DE LUCRU

1.Presedinte al Grupului de Lucru pentru Elaborarea si Monitorizarea Planului de Actiuni referitor la Imbunatatirea Mediului de Afaceri;

2.Ambasador IMM al Romaniei, in cadrul Retelei Internationale a Ambasadorilor IMM din statele membre, constituita la nivelul Comisiei Europene;

3.Membru in cadrul Consiliului de Export, creat in Parteneriat Public Privat si coordonat de Ministerul Economiei;

4.Membru in cadrul Comitetului  Inter-institutional pentru Acordul de Parteneriat –CIAP pentru pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene, in perioada 2014-2020;

4.1.Membru al Grupului de Lucru pentru Mediul de afaceri din cadrul Grupului Comitetului Consultativ tematic „Cresterea Competititvitatii Economice”;

4.2.Membru al Comitetului Consultativ Tematic „Turism, Cultura, Patrimoniu Cultural”;

5.Presedinte al Consilului Consultativ perntru dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii;

6.Membru al Grupului de Lucru Interministerial pentru Pregatirea Semestrului European-GLIPSE;

7.Initierea crearii Grupului de Lucru Inter-ministerial pentru pregatirea legislatiei si a conditiilor de operare a IMM in 2014;

8.Membru in cadrul Grupului de Lucru privind Strategia Natioanla Anticoruptie, coordonat de Ministerul Justitiei;

9.Membru in cadrul Grupului de lucru Interdepartamental pentru Afaceri Europene, coordonat de MAE;

10.Membru in cadrul Grupului de Lucru Interdepartamental pentru relatia cu  OCDE, coordonat de MAE

11.Membru in cadrul Grupului de lucru „Politici pentru relatia cu romanii de pretutindeni-DPRRP”

12. Membru in cadrul grupului interministerial pe turismul de sanatate

13. Membru in Grupul de lucru Romania –India

BUGET  2013 DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIU DE AFACERI SI TURISM

Total Buget Departament pentru IMM-uri, Mediu de afaceri si Turism este de 179.863 mii lei din care:

 • activitate proprie IMM si Mediu de afaceri- 90.153 mii lei
 • Autoritatea Nationala pentru Turism – 81.345 mii lei
 • Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri si Cooperatie – 8365 mii lei

INDICATORI SINTETICI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

I. ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI

A. SITUAŢIA COMPARATIVĂ A EVOLUŢIEI SECTORULUI IMM-URI ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2011 – 30.06.2013

B. SITUAŢIA PROGRAMELOR CU FINAŢARE DE LA BUGETUL DE STAT

1. Începând cu data de 22.04.2013, ora 10.00 este activă înscrierea în cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” (SRL-D) pe site-ulwww.aippimm.ro, iar situaţia la data se 16.07.2013 se prezintă astfel

Bugetul alocat programului permite evaluarea a 760 de SRLD-uri (până la RUE 760) restul aplicanţilor înscrişi pînă la 1229 fiind deocamdată în afara bugetului. În cazul renunţărilor, diferenţelor de sume la decont şi a respingerilor vor putea fi contractaţi şi peste RUE 760.

2. Incepând cu data de 15.04.2013, orele 10.00 este activă înscrierea în cadrul „Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii” pe ambele opţiuni: accesare linie de credit şi prelungire linie de credit existentă iar situaţia la data se 16.07.2013 se prezintă astfel:

Bugetul alocat programului permite evaluarea a 760 de SRLD-uri (până la RUE 760) restul aplicanţilor înscrişi pînă la 1229 fiind deocamdată în afara bugetului. În cazul renunţărilor, diferenţelor de sume la decont şi a respingerilor vor putea fi contractaţi şi peste RUE 760.

2. Incepând cu data de 15.04.2013, orele 10.00 este activă înscrierea în cadrul „Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii” pe ambele opţiuni: accesare linie de credit şi prelungire linie de credit existentă iar situaţia la data se 16.07.2013 se prezintă astfel:

Situaţie Kogalniceanu – Prelungire linie de credit 16.07.2013

3. Începând cu cu data de 15.07.2013 ora 10.00 este activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul “Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă” iar situaţia la data se 16.07.2013 se prezintă astfel:

.

4. Începând cu data de 19.07.2013 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul „Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul Întreprinderilor Mici si Mijlocii”.

5. Începând cu data de 29.07.2013 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START”.

C. PLĂŢI EFECTUATE DE FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE( FRC) ÎN PERIOADA 01 IANUARIE 2012 30 IUNIE 2013

1. Total contragaranţii acordate de FRC (cumulate) la finele lunii iunie 2013, din care:

– acordate în anul 2012 – 7.345 contragaranţii în valoare de 1.441 ,4 mil. lei;

– acordate în 2013 (30.06.2013) – 1.568 contragaranţii în valoare de 341 mil. lei;

a. aferente unor proiecte realizate cu fonduri structurale, din care:

– acordate în anul 2012 – 470 contragaranţii în valoare de 174,4 mil. lei;

– acordate în 2013 (30.06.2013) – 72 contragaranţii in valoare de 25 mil. lei;

b. aferente unor proiecte de investiţii, din care:

– acordate în anul 2012 – 1.413 contragaranţii în valoare de 346,8 mil. lei;

– acordate în 2013 (30.06.2013) – 215 contragaranţii în valoare de 62,2 mil. lei;

c. aferente unor microintreprinderi, din care:

– acordate în anul 2012 – 3.735 contragaranţii în valoare de 444,1 mil. lei;

– acordate în 2013 (30.06.2013) – 688 contragaranţii în valoare de 83,75 mil. lei;

2. Număr de beneficiari susţinuţi (cumulat)10.100 de IMM-uri.

3. Locuri de muncă susţinute (cumulat)173.000 .

4. Ajutor de minimis acordat beneficiarilor (cumulat) – 55,8 mil.lei, echivalent a 12,6 mil. EUR.

D. SITUAŢIA PROIECTELOR PENTRU COMPONENTELE LANSATE – POS CCE

PENTRU IMM-URI SI INTREPRINDERI MARI LA 12 iulie 2013

Axa prioritară 1 – Un sistem productiv inovativ şi eco-eficient