Hotărâri ale Consiliului Local Timișoara din luna ianuarie 2013:

1/15.01.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului EHEGARTNER PETRU

2/15.01.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului GRINDEANU SORIN

3/15.01.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ

4/15.01.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GEANĂ NISTOR PAVEL

5/15.01.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012

7/15.01.2013 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2013

8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara”, (faza:proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului

9/15.01.2013 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2013

10/15.01.2013 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

11/15.01.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii la Cantina de Ajutor Social Timişoara

12/15.01.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/04.12.2012, privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a imobilului – clădire şcoală S+P+2E, sală de sport P şi teren aferent, situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, înscrisă în CF nr. 413116 Timişoara, provenit din CF. nr. 124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19

13/15.01.2013 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

14/15.01.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006

15/15.01.2013 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei „Orizont”

16/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33”

17/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A”

18/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr. 1/3”

19/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr. 2/1”

20/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr. 132/A”

21/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr. 142”

22/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 29”

23/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 35”

24/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 60”

25/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 70”

26/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 72”

27/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 78”

28/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr. 31”

29/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil str. Venus, nr. 23 ”

30/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22”

31/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32”

32/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B56”

33/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B57”

34/15.01.2013 privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012

35/15.01.2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

36/15.01.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Colterm SA

37/15.01.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A.

38/15.01.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Aquatim SA

39/15.01.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA

40/15.01.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Horticultura SA

41/15.01.2013 privind înlocuirea unor membri din cadrul Consiliului de administraţie al SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

42/15.01.2013 privind respingerea iniţierii negocierilor cu proprietarii clădirii monument istoric categoria B de pe Bv. Mihai Viteazu nr. 3, cuprinsă în ansamblul urban „Bv. Mihai Viteazu” înscrisă în Lista Monumentelor istorice a jud. Timiş la poziţia 120, cod TM – II – a – B – 06110 în vederea cumpărării acestuia

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Timiş (luna ianuarie):

1/ 09.01.2013  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului judeţului Timiş în anul 2012

2/ 30.01.2013  privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni

3/ 30.01.2013  privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate

4/ 30.01.2013  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Camerei Agricole a Judeţului Timiş pe anul 2013

5/ 15.01.2013  privind numirea temporară a D-nei Anciu Aurelia în funcţia de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

6/ 30.01.2013  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Timiş în cadrul Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş

7/ 30.01.2013  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Timiş în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş

8/ 30.01.2013  privind declararea utilităţii publice a străzii Eduard Pamfil, Timişoara

9/ 30.01.2013  privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Lugoj, str. Timişorii, nr. 27-33

10/ 30.01.2013  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat cu Institutul Francez – Timişoara

11/ 30.01.2013  privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier

12/ 30.01.2013  privind retragerea folosinţei unor autovehicule în vederea transferului fără plată

13/ 30.01.2013  privind aprobarea tarifelor pentru serviciile specifice realizate de Camera Agricolă a judeţului Timiş în anul fiscal 2013

14/ 30.01.2013  privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor instituţii şi servicii publice pe anul 2012