Asa cum am spus, continui cu prezentarea în mod transparent a principalelor activități săptamânale:

• Am discutat cu Ministrul Economiei și Ministrul Fondurilor Europene, împreună am găsit soluția de a întocmi proiectul de Ordin privind prelungirea peste termenul limită a perioadelor de implementare a proiectelor ce fac obiectul contractelor de finanţare încheiate de MECMA cu beneficiarii POS CCE. Acest demers a fost inițiat la sesizarea mai multor întreprinzători privind respingerea cererii de prelungire a contractelor la proiectele finanțate prin fonduri europene, la care autoritatea nu a plătit la termen sumele cuvenite.

• Am instituit, pentru prima dată la nivelul AM POS CCE, Registrul unic al cererilor de rambursare şi al cererilor de prefinanţare aferente. Acest registru a fost înființat având la bază necesitatea transparenţei efectuării plăţilor către beneficiarii care au proiecte finanţate din POS CCE 2007-2013, precum şi pentru respectarea termenelor prevăzute de Contractul de Finanţare și tinând cont de necesitatea cunoaşterii de către aceștia a stadiului de procesare a cererilor de rambursare şi de prefinanţare. Registrul este postat pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/Registrul_unic_la_19012013.pdf

• Am deblocat 400 de dosare depuse la Direcția Generală Control și Autorizare în Turism, prin eliberarea de adeverințe. Astfel, beneficiarii au fost ajutați să-și continue demersurile în vederea obținerii fondurilor europene sau participării la licitații. Dosarele reprezentau solicitări ale operatorilor economici în vederea obținerii certificatelor de clasificare pentru funcționarea structurilor de primire turistice, licențelor de turism pentru funcționarea agențiilor de turism și avize de specialitate în baza H.G. 31/1996, precum și a brevetelor de turism, în cazul persoanelor fizice.

• M-am întâlnit cu reprezentanții Asociației Ecoturism din Romania. La întâlnire a participat și campionul olimpic Ivan Patzaichin. Cu acest prilej s-a discutat despre posibilitatea implementării criteriilor de evaluare a destinațiilor de ecoturism din România, precum și despre măsurile concrete de dezvoltare și promovare a destinațiilor de ecoturism din țara noastră și de sprijinire a IMM-urilor implicate în acest domeniu. Având în vedere că România deține în acest an Președinția Organizației Mondiale a Turismului, am adus în discuție intenția de a organiza un eveniment important în acest domeniu, la care una dintre secțiuni să fie dedicată exclusiv ecoturismului.

• M-am întâlnit cu reprezentanții Companiei Siemens, printre subiectele abordate au fost: codurile de etică în mediul de afaceri și instruirea tinerilor întreprinzători privind etica și integritatea în mediul de afaceri. De asemenea, a fost analizată posibilitatea dezvoltării unor proiecte viitoare destinate mediului de afaceri din România.

• M-am întâlnit cu membrii Consiliului Consultativ al Cooperației. Cu acest prilej, s-au abordat teme de interes privind elaborarea şi revizuirea legislaţiei şi a politicilor în materie de cooperaţie.