Acreditarea și funcționarea laboratoarelor pentru verificarea calității produselor alimentare este o chestiune cu adevărat importantă, îndeosebi pentru țările est-europene din UE, odată ce există și s-au demonstrat cert diferențe majore în calitatea acestora, din rațiuni evident injuste: câștig financiar facil contra produse mai slabe calitativ.

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, are pe agenda proprie și lupta împotriva acestor disparități majore, în scopul asigurării unei protecții reale a consumatorilor, români în primul rând, est-europeni la modul general.

Recent, umanista a adresat o întrebare scrisă Comisiei Europene, pe acest subiect, în care cere regulamente clare și renunțarea la dublul standard. Grapini a făcut referire la Regulamentul care guvernează acest domeniu.

“Prezentul regulament prevede că fiecare stat membru are o autoritate competentă care poate organiza controale oficiale și poate face acreditarea laboratoarelor, în conformitate cu standardele europene, care au ca obiect verificarea calității produselor alimentare.

Nu consideră Comisia că ar trebui să existe un regulament mai clar și unitar pentru toate statele membre pentru a evita pe viitor intrarea pe piața internă a produselor alimentare cu dublu standard?

Consideră Comisia că o entitate de stat care acreditează laboratoarele și verifică funcționarea acestora poate să facă și verificarea produselor, făcând concurență altor laboratoare pe care le acreditează și le controlează?”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene.

În răspunsul transmis româncei, CE lămurește problema: “Noul regulament privind controalele oficiale, care va intra în vigoare la 14 decembrie 2019, clarifică și consolidează normele existente privind desemnarea laboratoarelor oficiale . Acesta include norme privind imparțialitatea laboratoarelor oficiale și lipsa de conflict de interese și cerința potrivit căreia autoritățile competente trebuie să organizeze periodic auditarea laboratoarelor oficiale pentru a se asigura că acestea își îndeplinesc sarcinile în conformitate cu standardele impuse”.

Totuși, Comisia Europeană admite că normele nu au fost discutate în amănunt, în cadrul recentei dezbateri privind dublul standard de calitate a produselor și o informează pe Maria Grapini că  a luat măsuri decisive pentru a combate astfel de comportamente potențial neloiale.

“Printre altele, ea a elaborat o serie de orientări concrete  și a adoptat propuneri de adaptare a Directivei privind practicile comerciale neloiale (DPCN)  în această privință, prin inițiativa “Noi avantaje pentru consumatori”, se mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului umanist, Maria Grapini.