Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate sub tutelă este o temă grea și sensibilă în care europarlamentarul umanist, Maria Grapini, s-a implicat foarte serios, de la începutul mandatului. Recent, Grapini a scris Comisiei Europene și a cerut informații clare dar și protecție sporită pentru persoanele cu dizabilități, aflate în această situație.

“Conform articolului 12 al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii și beneficiază de aceeași capacitate juridică ca și alte persoane în toate aspectele vieții. Pe de altă parte, prevederile naționale, care reglementează domeniul capacității juridice, sunt contradictorii cu prevederile articolului 12 al Convenției.

În prezent, în unele state membre, persoanele cu dizabilități sunt lipsite de capacitatea lor juridică, prin declararea incapacității de către instanța de judecată și stabilirea tutorelui. Tutorele este cel care ia decizia, inclusiv decizii juridice în locul tutelatului. Persoana declarată incapabilă suportă toate consecințele și toate efectele deciziilor luate de către tutore. Prin urmare, persoanele sub tutelă sunt lipsite de posibilitatea de a-și apăra drepturile. Legea care ar trebui să le ajute este chiar cea care le ia această capacitate. Odată declarate incapabile, aceste persoane pot fi supuse abuzurilor din partea tutorilor”, se arată în preambulul întrebării adresate de Maria Grapini Comisiei Europene.

“Are de gând Comisia să elaboreze o definiție unitară a tutelei și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească tutorele, în vederea combaterii abuzurilor asupra tutelaților? Cum protejează Comisia persoanele tutelate față de posibilele abuzuri ale tutorilor de rea-credință?”, a solicitat umanista.

În răspunsul transmis Mariei Grapini, CE precizează că „normele privind capacitatea juridică și tutela țin de competența statelor membre, unele dintre ele aplicând reforme în acest domeniu de politică”.

“În ceea ce privește capacitatea juridică a persoanelor cu handicap, Comisia sprijină schimbul de bune practici prin intermediul Grupului la nivel înalt privind handicapul  și prin finanțarea colectării de informații cu privire la drepturile legale de către Rețeaua Academică a Experților Europeni în Dizabilitate (ANED). În plus, Comisia a utilizat fonduri UE  pentru a sprijini, alături de diverse părți interesate, o serie de proiecte privind identificarea și difuzarea bunelor practici”, o mai informează Comisia Europeană pe Maria Grapini.