Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare scrisă Comisiei Europene, pe tema standardelor unitare pentru protejarea anticorozivă a tirfoanelor (șuruburi care susțin șinele căilor ferate), în condițiile în care acest subiect este unul intens discutat în domeniul căilor ferate, iar disparitățile europene sunt evidente.

Umanista a avut numeroase discuții cu reprezentanți români din domeniu, astfel că întrebarea adresată CE este una serios documentată.

“Între statele membre există diferențe de standarde în ceea ce privește protejarea anticorozivă a tirfoanelor (șuruburi care susțin șinele căilor ferate). Aceste elemente de siguranță ale căilor ferate pot fi produse prin zincare termică sau prin simpla acoperire cu un strat de gudron.

Având în vedere principiile pieței interne și protecției consumatorilor, cât și nevoia de standarde comune pentru a asigura calitatea și siguranța în transportul pe căile ferate, consideră Comisia necesară introducerea unor norme pentru stabilirea unor standarde comune în ceea ce privește protejarea anticorozivă a elementelor de fixare a liniilor de cale ferată (tirfoane)?”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene.

CE i-a răspuns umanistei, asigurând-o că infrastructura feroviară trebuie să respecte cerințele prevăzute în Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană  și în legislația secundară aferentă, în care se precizează cerințele funcționale și de performanță (inclusiv de siguranță) pentru rețeaua feroviară și sistemele de fixare a șinelor.

“O tehnologie considerată eficientă din punct de vedere al costurilor într-un stat membru se poate dovedi a fi mai puțin eficace în alte state membre, în care condițiile de umiditate sau de salinitate, de exemplu, sunt diferite. Administratorul de infrastructură are responsabilitatea de a asigura întreținerea căii ferate și de a gestiona riscurile, luând în considerare ciclul de viață al tirfoanelor, inclusiv riscul de disfuncționalitate al acestora. Trebuie remarcat faptul că diferențele în ceea ce privește specificațiile pentru tirfoane nu au niciun impact asupra interoperabilității”, se arată în răspunsul Comisiei Europene, transmis umanistei Maria Grapini.