Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a fost și este atent la problemele grave, de ordin social și nu doar, din România, fiind o persoană implicată în acțiuni caritabile și educative, menite să sprijine categoriile cele mai defavorizate ale populației. În PE, umanista a solicitat, de nenumărate ori, public, sprijin concret european pentru democrațiile mai firave, prezente în statistici sumbre legate de sărăcie.

Recent, Maria Grapini a solicitat Comisiei Europene un răspuns clar, pe subiectul politicilor și măsurilor europene, în problema combaterii sărăciei în rândul copiilor.

“Gradul ridicat de sărăcie în rândul copiilor din unele state membre pune în pericol societatea democratică viitoare. Sărăcia este un factor important ce stă în calea educației, dar și a sănătății oamenilor. Lipsa de educație este evident un obstacol în construcția unei societăți bazate pe valori. În criza datelor statistice existente, consideră Comisia că ar putea veni în sprijinul statelor care se confruntă cu cel mai înalt grad de sărăcie în rândul copiilor, prin politici și măsuri europene în sprijinul măsurilor naționale?”, a scris umanista.

CE i-a răspuns prompt, precizând că, deși combaterea sărăciei în rândul copiilor ține de competența națională, Comisia sprijină eforturile statelor membre în acest domeniu.

În contextul semestrului european și în conformitate cu recomandarea din 2013 intitulată „Investiția în copii”, Comisia monitorizează și furnizează orientări pentru statele membre în ceea ce privește politicile sociale, investițiile sociale și combaterea sărăciei, inclusiv politicile de sprijin pentru copii și familii. Pilonul european al drepturilor sociale  va contribui la acest obiectiv. Principiul 11 al pilonului  se axează pe acordarea de servicii de îngrijire pentru copiii cu vârste mai mici de 3 ani și pe obligația statelor membre de a proteja copiii împotriva sărăciei. Pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestor principii, noul tablou de bord al indicatorilor sociali  conține un indicator privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari”, se precizează în scrisoarea oficială.

Mai mult, CE îi transmite europarlamentarului PPU-sl că oferă și sprijin financiar, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții, prin cel al Fondului european pentru investiții strategice, respectiv al programului Orizont 2020.

“Pentru perioada de programare actuală, un procent minim de 20 % din creditele naționale alocate în cadrul Fondului social european este dedicat proiectelor din domeniul incluziunii sociale, cuprinzând măsuri de combatere a sărăciei în rândul copiilor. În perioada 2017-2018, Comisia va pune în aplicare măsurile votate de Parlamentul European pentru a analiza fezabilitatea unui eventual sistem de garanție pentru copii . Măsura va investiga implicațiile practice ale unei astfel de garanții pentru copii asupra a patru grupuri specifice de copii vulnerabili: cei care trăiesc în situații familiale precare, cei care provin din familii de migranți sau refugiați, cei care locuiesc în instituții, și cei care sunt cu handicap sau cu nevoi speciale”, se arată, concret, în răspunsul oferit Mariei Grapini.