Miercuri, 5 aprilie, Parlamentul European a luat în discuţie un subiect controversat, ce suscită discuţii aprinse de ani de zile, referitor la produsele fabricate din porumb modificat genetic. Eurodeputaţii au analizat şi votat, în fapt, Rezoluţia referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic.

În limbaj tehnic, Rezoluția Parlamentului European se referă la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre elementele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic.

Europarlamentarul Maria Grapini a explicat, miercuri, întregul context al Rezoluţiei, îndeosebi sutele de comentarii critice aduse de statele membre, în timpul perioadei de consultare, de trei luni, informaţiile şi datele lipsă, studiile realizate superficial sau deficitar, lipsa unor rapoarte referitoare la rezultatele monitorizării, incapacitatea de a demonstra că produsul nu are efecte adverse asupra mediului, incapacitatea de a evalua în continuare diferențele semnificative detectate din punct de vedere statistic şi multe alte aspecte esenţiale. Mai mult, Grapini  a invocat verdictul Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, care a clasificat un element, numit glifosat, drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni, semnal de alarmă pe care europarlamentarul îl ia foarte în serios.

Ca atare, Maria Grapini a votat Rezoluţia ce interzice utilizarea acestor produse.

“Am votat în favoarea Rezolutiei, deoarece ea se opune deciziei Comisiei care nu e conformă cu dreptul UE şi cu dispozitiile privind sănătatea umană! Rămân consecventă în opiniile exprimate de-a lungul timpului şi nu voi vota pentru comercializarea produselor ce contin materie primă modificată genetic”, a declarat europarlamentarul român.