Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat o nouă întrebare Comisiei Europene, în cadrul demersurilor permanente pe care le face la Bruxelles, pentru românca noastră Camelia Smicală.

Formulată în contextul real și tragic al încălcării evidente a convențiilor internaționale și a drepturilor omului de către Finlanda, întrebarea Mariei Grapini se constituie într-un gest extraordinar de solidaritate româno-română.

“Camelia Smicală, medicul român stabilit în Finlanda, este în continuare victima unor abuzuri din partea statului finlandez, deoarece se luptă pentru a-și recupera copiii, care au fost luați în mod abuziv de lângă mama lor și care sunt ținuți separat în centre de plasament diferite, nerespectându-se astfel principiul interesului superior al minorilor, statele fiind obligate să ia măsuri pozitive pentru realizarea efectivă a drepturilor acestora.

Astfel, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Finlanda a încălcat flagrant drepturile unor cetățeni europeni, nerespectând astfel Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și nici Convenția Europeană a drepturilor omului.

Cum poate interveni Comisia în acest caz deosebit de grav în care se încalcă drepturile fundamentale ale omului, având în vedere că acești copii doresc să revină acasă pentru a locui împreună cu mama lor și sunt în continuare victimele unor abuzuri grave din partea justiției și a poliției finlandeze, precum și a serviciului de protecție a copilului din Finlanda?”, a scris umanista Maria Grapini Comisiei Europene.

În numele CE, răspunsul i-a fost transmis europarlamentarului român de către Vera Jourova. Ezitant și neconcludent, acesta nu clarifică situația…printr-o vizibilă neasumare.

“Dreptul copilului la protecție și îngrijire este un drept fundamental consacrat la articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Conform articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Pe baza informațiilor disponibile, nu se poate evalua dacă acesta a fost cazul în situația descrisă de distinsul deputat. În astfel de cazuri, statele membre, inclusiv autoritățile lor judiciare, sunt cele cărora le revine sarcina de a se asigura că drepturile fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu legislația lor națională și cu obligațiile internaționale privind drepturile omului. Cazurile individuale referitoare la protecția copiilor sunt de competența autorităților naționale. În Orientările ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor (salutate în Rezoluția 64/142 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite), sunt prevăzute orientări suplimentare, inclusiv în ceea ce privește principiul necesității și îngrijirea alternativă a fraților”, se arată în răspunsul transmis Mariei Grapini de către Vera Jourova.

Umanista nu se va opri, evident, aici, cu demersurile oficiale și cu lupta sa, aproape singulară, pentru apărarea cauzei medicului român, Camelia Smicală.