Europarlamentarul Maria Grapini atrage atenția Comisiei și Consiliului că Revizuirea Cadrului Financiar Multianual nu ajută la creșterea competitivității, la reindustrializare și coeziune socială!
Rulează videoul