Una dintre practicile uzitate ale exercițiului democratic european presupune un dialog permanent, verbal sau în scris, între eurodeputați și comisarii specializați pe multiplele domenii comunitare. Europarlamentarii pun întrebări, comisarii europeni răspund, documentat, aplicat, elaborat. Așa se lămuresc chestiuni importante, ce-i vizează pe cetățenii din întreaga Europă și se nasc, ulterior, rapoarte și directive pe care cu toții le iau în considerare, le asimilează și aplică, cu titlu de legislație comunitară.

La finele anului trecut, europarlamentarul Maria Grapini a ridicat o problemă de maximă actualitate, pe tema produselor periculoase de pe piața UE, cu implicații directe asupra protecției consumatorilor. Grapini a invocat un raport complex, elaborat în anul 2014 de Comisia Europeană, conform căruia au fost identificate peste 2.400 de tipuri de produse cu potențial periculos pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Raportul menționează că, în cazul acestor produse, printre care se află de la jucării la autovehicule, fie a fost luată măsura interzicerii introducerii lor în UE, fie au fost eliminate de pe piețe. Cele două categorii principale de produse pentru care s-au luat măsuri corective au fost jucăriile (28 %) și articolele vestimentare, produsele textile și articolele de modă (23 %). Cele mai frecvente riscuri sunt cele de rănire, riscurile legate de substanțe chimice și riscurile de asfixiere. Cele mai frecvente riscuri privind substanțele chimice vizează încălțămintea și articolele din piele, jucăriile și articolele pentru îngrijirea copilului și anumite bijuterii.

Prin întrebarea adresată comisarului pentru Justiție, Drepturi Fundamentale și Cetățenie, Vera Jourova, Maria Grapini a solicitat date actualizate, la nivelul anului 2016, pe tematica atât de importantă pentru consumatorii europeni.

“Care este situația, în present, privind produsele cu potențial periculos pentru consumatorii din UE? Ce măsuri pe termen lung întrevede Comisia, pentru a evita intrarea pe piața UE a produselor cu potențial periculos?”, a întrebat-o, public, Maria Grapini.

Vera Jourova i-a oferit răspunsul europarlamentarului român, în urmă cu câteva zile, în care afirmă că statisticile lunare pentru anul 2016 reflectă o tendință similară celei prezente în raportul inițial.

“Cu toate acestea, rezultatele reprezintă activitățile desfășurate de autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre, dar nu neapărat situația efectivă de pe piață sau alte riscuri pe care le prezintă alte categorii de produse. În ceea ce privește măsurile de prevenire pe termen lung, sunt desfășurate numeroase activități menite să asigure că legislația UE privind produsele poate fi pusă în aplicare în mod corespunzător de către statele membre și că produsele oferite pe piața europeană sunt sigure și conforme. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia colaborează îndeaproape cu organismele de reglementare din statele membre și cu partenerii săi internaționali, precum și cu asociațiile de întreprinderi și organizațiile consumatorilor”, a spus comisarul european. În plus, conform Verei Jourova, Strategia privind piața unică a indicat adoptarea de către Comisie a unui set cuprinzător de măsuri menite să intensifice și mai mult eforturile de eliminare, de pe piața UE, a produselor neconforme, prin consolidarea supravegherii pieței și furnizarea de stimulente adecvate pentru operatorii economici.

În finalul răspunsului acordat europarlamentarului Maria Grapini, comisarul reafirmă intenția Comisiei să  promoveze, și pe viitor, utilizarea notificărilor privind siguranța produselor și să îmbunătățească rapiditatea și eficacitatea sistemului de alertă rapidă – RAPEX- al UE.