Comisarul european pentru Piață Internă, Thierry Breton, răspunde întrebării europarlamentarului umanist, Maria Grapini, pe tema strategiei europene în sectorul turismului!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe o temă extrem de importantă, și anume, strategia europeană în sectorul turismului.
Potrivit eurodeputatului Grapini, ca reacție la impactul dramatic al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din UE, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri și propuneri în vederea atenuării impactului acestei crize asupra industriei turismului din UE.
“Comisia a inițiat acțiuni în vederea definirii unei agende privind turismul, pentru 2030. Deși știm că turismul este subsidiaritate pentru Piața internă, este important să existe o strategie și susținere la nivel european a unui sector important pentru PIB-ul Europei și pentru locurile de muncă pe care le creează”, a punctat Maria Grapini.
Mai mult, europarlamentarul umanist a precizat faptul că, în ciuda măsurilor Comisiei, CCE (Curtea de Conturi Europeană) a identificat exemple de finanțare din partea UE, pentru sectorul turismului, cu un impact mai puțin pozitiv decât cel așteptat. Poziția CCE, a adăugat eurodeputatul român, are în vedere unul dintre următoarele trei motive: proiectele care au primit finanțare erau izolate de alte infrastructuri de turism, nu s-au depus suficiente eforturi pentru a promova proiectele în mod eficient și, nu în ultimul rând, infrastructura care a beneficiat de sprijin era utilizată, în principal, de comunitatea locală și nu de vizitatori.
În context, europarlamentarul Grapini a adresat, punctual, Comisiei Europene următoarea întrebare:
Cum intenționează Comisia să remedieze toate aceste probleme pe care le-a identificat CCE? Ia în considerare Comisia să prezinte o nouă strategie a UE, în domeniul turismului?
În numele Comisiei Europene, a răspuns comisarul pentru Piață Internă, Thierry Breton.
Potrivit comisarului pentru Piață Internă, în data de 4 februarie 2022, Comisia a prezentat o cale de tranziție pentru turism, care a fost elaborată în cadrul unui proces comun cu părțile interesate, prin care s-a urmărit să se definească acțiuni și obiective pentru tranziția verde și digitală către un ecosistem turistic mai rezilient.
“Comisia a implicat statele membre în acest proces prin intermediul mai multor reuniuni de consultare cu Comitetul consultativ pentru turism (TAC) și cu Grupul de lucru pentru turism al Consiliului, cu scopul de a se asigura că acțiunile ar putea constitui baza pentru o agendă a UE privind turismul, solicitată de Consiliu în concluziile sale privind turismul, adoptate la 27 mai 2021”, a menționat Thierry Breton, care a mai spus că, în conformitate cu concluziile, Comisia și statele membre lucrează în prezent la elaborarea agendei.
Înaltul oficial european susține că grupul de experți al Comisiei pentru fondurile din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) și Grupul de experți pentru coeziune teritorială și chestiuni urbane sprijină diseminarea noilor orientări strategice privind turismul. Grupurile analizează, de asemenea, principiile directoare pentru criteriile de selecție a proiectelor, în contextul instrumentelor de finanțare ale UE reglementate de RDC, inclusiv Fondul european de dezvoltare regională, a completat înaltul oficial european.
„Această difuzare a informațiilor se bazează pe prezentarea domeniului de aplicare a politicii de coeziune pentru sprijinirea turismului, în perioada 2021-2027, care are în prezent obiective specifice dedicate turismului, precum și pe dispozițiile legale privind sustenabilitatea financiară a acțiunilor sprijinite și pe indicațiile privind cooperarea în domeniul turismului. Aceste măsuri în temeiul RDC prezintă, de asemenea, deficiențele, în materie de eficacitate și sustenabilitate, identificate în raportul Curții de Conturi Europene. Autoritățile responsabile de programe pot utiliza asistența tehnică ca sprijin pentru eforturile lor în acest domeniu, pe baza nevoilor specifice programelor”, se mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului umanist, Maria Grapini, de către comisarul Thierry Breton.