Un 13 provocator pentru comisarul Günther Oettinger – cel care a acuzat recent România că vrea să distrugă proiectul european – odată ce a fost nevoit să răspundă întrebării adresate de către europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, pe mult clamata definiție a statului de drept. Cum țara noastră este prezentată în diverse medii drept una care încalcă respectarea statului de drept, ajungând să poarte acest stigmat fără ca acuzatorii să-și demonstreze raționamentul, umanista a cerut să i se spună clar…ce încălcăm.

“În proiectul Comisiei Europene pentru noul cadru financiar multianual (CFM), a fost prezentată o nouă condiționalitate în acordarea fondurilor europene, și anume, respectarea statului de drept.

 Această condiționalitate încalcă Tratatul de la Lisabona și principiile europene, de aceea vă întreb cum veți măsura, și cu ce instrumente, funcționarea statului de drept?

Care este definiția statului de drept pe care o va folosi Comisia, având în vedere că fiecare stat membru este independent, are Constituția proprie și instituții democratice de control?”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene.

În numele CE, însuși cel care a jignit urât România, comisarul european pentru buget, Günther Oettinger, i-a răspuns umanistei. Comisarul a intrat în definiții lungi și în explicații generale.

“Propunerea de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (SM) are ca obiectiv protejarea intereselor financiare ale Uniunii, în condițiile în care respectarea statului de drept este o obligație a statelor membre și o premisă indispensabilă pentru respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.

Propunerea este pe deplin compatibilă cu tratatele. Legiuitorul UE poate condiționa dreptul unui SM la finanțarea UE de respectarea de către acesta a anumitor obligații atunci când există o legătură suficientă între condiția impusă și finanțare și sub rezerva condițiilor care sunt respectate conform propunerii”, îi scrie comisarul european Mariei Grapini.

Oettinger a preferat ulterior definiții și articole din Tratatul de aderare, pentru ca, în final, să precizeze că “pentru a stabili dacă o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze interesele financiare ale Uniunii, Comisia va efectua o evaluare calitativă pe baza informațiilor din toate sursele disponibile, inclusiv din partea statului membru în cauză, care ar putea avea ca rezultat adoptarea de măsuri adecvate”.