Industria care a consacrat-o ca femeie de afaceri, meseria pe care o iubește necondiționat, în fapt marea ei dragoste, toate aceste coordonate au determinat-o pe umanista Maria Grapini să militeze intens, de la preluarea mandatului de europarlamentar, pentru industria textilă națională și, evident, europeană.

Maria Grapini a condus patronatul din domeniu, la nivel national, și cunoaște în amănunt barierele de care s-au izbit și se izbesc și în prezent textiliștii.

Recent, europarlamentarul PPU-sl a adresat o întrebare Comisiei Europene și a insistat pentru o implicare serioasă și coerentă, din perspectiva viitorului acestui domeniu, deloc ferit de probleme sau sincope legislative. Maria Grapini punctează, în debutul adresei oficiale, faptul că industria textilă europeană are o tradiție îndelungată și reprezintă unul dintre sectoarele industriale de bază ale economiei Uniunii Europene. Ca întotdeauna, umanista a repus în prim-plan chestiunea susținerii IMM-urilor.

“Pentru a se afirma ca lider pe piețele globale și pentru a-și menține locurile de muncă, industria textilă și a confecțiilor din Europa are nevoie de idei inovative, de programe europene de finanțare. În industria textilă peste 90 % dintre companii sunt IMM-uri și există o concurență de multe ori necontrolată, ce vizează aspectele legate de standardele de calitate și de prețurile reale, generată de produsele provenite din țările terțe. Recent, la Bruxelles, a avut loc întâlnirea EURATEX 2018, la care investitorii din industria textilă au subliniat faptul că industria textilă europeană are nevoie de noi investiții, de un acces mai facil la finanțări, de sprijinirea inovării și cercetării în domeniu.

Ce măsuri va lua Comisia și ce facilități vor fi create pentru a încuraja dezvoltarea industriei textile europene, având în vedere că în acest domeniu lucrează un număr important de angajați, în special femei?”, a scris Maria Grapini Comisiei.

CE i-a răspuns europarlamentarului PPU-sl, precizând din start că instrumentele financiare, cum ar fi programele Orizont 2020, Life și Interreg asigură sprijin pentru mai multe proiecte privind textilele și confecțiile, cu accent pe cercetare și dezvoltare, transformare digitală și economia circulară.

“Inițiativa privind Platforma de specializare inteligentă în domeniul modernizării industriale sprijină parteneriatele interregionale ale UE, inclusiv investițiile în materiale textile inovatoare. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) sprijină creativitatea și adoptarea inovațiilor în industria europeană a textilelor și confecțiilor prin diferite inițiative  și finanțează proiecte în aceste sectoare. Astfel cum se subliniază în propunerile sale pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, creșterea investițiilor va rămâne o prioritate pentru Comisie, în special prin programul InvestEU, care va contribui la mobilizarea investițiilor publice și private în cercetare și inovare, într-o infrastructură durabilă, în economia socială și învățarea de competențe – inclusiv, atunci când este cazul, în industria textilă”, se arată în răspunsul oferit de CE umanistei Maria Grapini.