Europarlamentarul Maria Grapini are întâlniri frecvente cu una dintre cele mai defavorizate categorii sociale, persoanele cu dizabilități, în țară sau la sediul cabinetului său de la Bruxelles, se implică în rezolvarea problemelor majore ale acestora și în legiferarea clară a domeniului deosebit de sensibil și delicat. Maria Grapini cunoaște în detaliu lipsurile, pentru că este informată direct, de la cei care sunt în această categorie socială și resimt din plin tarele acestui sistem.

Recent, umanista a scris și Comisiei Europene, solicitând permiterea vizitelor inopinate în centrele care adăpostesc persoane cu dizabilități.

“În mai multe state membre ale UE, centrele pentru persoanele cu dizabilități sunt monitorizate de ONG -uri. Pentru a-și îndeplini activitățile prevăzute în statut și anume servicii de identificare și cercetare a tuturor situațiilor de handicap și a condițiilor de sănătate ONG-urile trebuie să efectueze vizite inopinate la centrele pentru persoane cu dizabilități. În momentul de față, multe centre pentru persoane cu dizabilități nu permit aceste vizite, deși acest drept al ONG-urilor derivă din Art. 33 din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap. Are Comisia în vedere emiterea unor propuneri de reglementare a drepturilor și obligațiilor în materie de monitorizare a centrelor pentru persoanele cu dizabilități?”, a scris europarlamentarul umanist Comisiei Europene.

Maria Grapini a fost informată imediat de CE că “monitorizarea punerii sale în aplicare, în ceea ce privește competențele proprii, inclusiv obligațiile în temeiul articolului 33, ține de responsabilitatea statului parte în cauză”.

“Prin urmare, Comisia nu poate propune introducerea și/sau armonizarea măsurilor de reglementare care asigură participarea organizațiilor persoanelor cu handicap la monitorizarea centrelor pentru persoane cu handicap în statele membre. Cu toate acestea, în conformitate cu regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), organizațiile societății civile trebuie să fie implicate în comitetele de monitorizare instituite de statele membre pentru monitorizarea programelor operaționale sprijinite prin fondurile structurale și de investiții europene”, se arată în răspunsul Comisiei Europene, transmis, miercuri, 20 februarie, europarlamentarului umanist.

Ca atare, în condițiile în care problema ridicată ține  – conform răspunsului CE – de subsidiaritate, Maria Grapini cere autoritățile statului român să reglementeze adecvat și cât mai grabnic această problemă, pentru că vorbim despre persoane aflate în majoră dificultate, care au nevoie de susținere națională.

Recent, umanista a transmis o scrisoare și primarului Timișoarei prin intermediul căreia îi solicita lui Nicolae Robu să se implice în soluționarea unui caz grav și să-i ofere persoanei în cauză (imobilizată în scaun cu rotile) o locuință socială.