Propunerile Mariei Grapini au vizat sincope economice şi sociale

Dezbaterea de ieri, din Parlamentul European, nu s-a concentrat exclusiv pe raportul general Starea Uniunii Europene, prezentat de preşedintele Comisiei Europene, ci pe numeroase rapoarte de speţă economică, cu impact direct asupra perspectivelor pe care le are România. Primul dintre acestea, discutat în prezenţa comisarului european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a vizat reindustrializarea Europei.

Europarlamentarul român Maria Grapini a luat cuvântul, declarând din start că a fost o greşeală a Europei şi desigur a României să ducă o politică de dezindustrializare. Grapini a cerut simplificarea reglementărilor şi accent pe cultura de conformare voluntară.

„Reindustrializarea este o soluție pentru creșterea locurilor de muncă şi a calității locurilor de muncă. Iată de ce vă propun, doamna comisar, să inițiați politici de apărare comercială, să promovaţi concurenţa loială, să încurajaţi investiții în cercetate şi inovare. Fondul Strategic de Investiții trebuie să fie folosit după alte criterii, astfel încât să se poată dezvolta şi regiunile mai sărace. În același timp, nu trebuie să suprareglementăm în UE, inducând costuri suplimentare în raport cu alte piețe NON-europene. UE are cea mai complexă şi complicată legislație. Mă înspăimânta acordul TTIP, îndeosebi când mă gândesc la diferențele de standarde la produse. Trebuie să simplificăm reglementările şi să punem accent pe cultura de conformare voluntară!”, a declarat Grapini.

Al doilea raport, luat în discuţie la Strasbourg, a vizat sistemele de venit minim în Europa. Şi în acest caz, europarlamentarul român a adresat o întrebare comisarului de resort, privitoare la rolul Comisiei în stabilirea unui venit minim garantat pe Bătrânul Continent.

Marianne Thyssen a arătat că problema venitului minim ţine de competenţa statelor membre şi trebuie tratat cu atenție din două perspective: venitul minim garantat este un instrument care luptă împotriva inegalităților dar, în același timp, poate crea dependenţă.

Dezbaterea pe acest subiect a fost una lungă, date fiind implicaţiile majore şi realitatea sumbră: milioane de oameni din Europa trăiesc sub pragul sărăciei! Au fost aduse în discuţie şi teme complexe ce statuează diferența între salariul minim – aspect ce ţine de negocierea între angajator şi angajat respectiv veniturile minime – aspect ce ţine de decizia politică a fiecărui stat membru.

„Doamna comisar, susțin întrebarea raportorului şi pot spune că apreciez răspunsul dumneavoastră tranșant: Da, venitul minim garantat ţine de competenţe naționale, dar trebuie să mergem la cauze. Comisia trebuie să aibă politici de dezvoltare economică, investiții, şi pentru țările în care salariile şi veniturile sunt sub pragul de subzistenţă! Susțin ca fiecare stat membru să aibă un venit minim garantat, în funcție de situația economică concretă. Dorinţa de a avea un venit minim unic pentru toată Europa poate fi un deziderat, dar pentru asta Comisia trebuie să găsească soluții pentru coeziune socialăşi pentru reducerea disparităţilor sociale”.

Al treilea raport aflat în dezbaterea europarlamentarilor a fost Crearea a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce presupune încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

„Egalitatea de tratament la încadrare si la ocuparea forței de muncă nu cred ca trebuie să mai fie pusă la îndoială de cineva. De altfel, Constituţiile statelor membre prevăd clar acest lucru. Probleme apar, însă, la punerea lor în practică”, a susţinut comisarul.

Maria Grapini a intervenit, din nou, pentru a sublinia importanţa raportului, dar şi pentru a trage un semnal de alarmă faţă de nerespectarea egalității de tratament la locul de muncă sau în momentul solicitării unui loc de muncă, îndeosebi când în cauză sunt persoane cu dizabilităţi sau femei, atunci când vorbim de salarizare.

“Încă există cazuri de hărțuire la locul de muncă sau presiuni pentru părăsirea locului de muncă! Eu cred în nevoia de tratament egal, prin respectarea valorilor şi a competenţelor fiecărei persoane”, a conchis europarlamentarul român.