Plenul Parlamentului European de la Strasbourg a dezbătut și săptămâna aceasta zeci de rapoarte cu impact direct și imediat, politic, social sau economic, în întreaga Uniune Europeană.

Europarlamentarul român, Maria Grapini, a depus, ca de fiecare dată, puncte de vedere pertinente, în peste 30 de viitoare acte europene care ne vor afecta pe toți. Spre exemplu, în privința Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, Grapini a susținut că actualul regulament este o parte importantă a unui instrument esențial noii strategii a Uniunii Europene în materie de securitate cibernetică, strategie ce urmărește să-i ofere Europei o viziune pe termen lung pentru a promova și dezvolta securitatea cibernetică, dar și de a asigura încredere în tehnologiile digitale.

“Actul european privind securitatea cibernetică este esențial pentru a se putea reduce la minim amenințările și riscurile pentru securitatea informatică și sistemele de rețea, lucru ce le va permite consumatorilor să își sporească încredere în soluțiile IT. Sunt convinsă că Europa poate să devine lider în domeniul securității cibernetice, mai ales că Europa dispune de o bază industrială puternică și, prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se îmbunătăți securitatea cibernetică în ceea ce privește bunurile de consum, aplicațiile industriale și îmbunătățirea infrastructurii existente, lucruri ce sunt atât în interesul consumatorilor, cât și al industriei, motiv pentru care am votat acest raport”, susține Maria Grapini.

Un alt raport capital, dezbătut la Strasbourg, în fapt o recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal este, de asemenea, un punct de discuție ce necesită toată atenția.

Maria Grapini consideră din start că Uniunea trebuie întotdeauna să asigure aplicarea constantă a dreptului fundamental în ceea ce privește protecția datelor.

“Acesta este un drept consacrat în Carta Drepturilor fundamentale ale UE. Principiile fundamentale ale Uniunii Europene au fost foarte importante de-a lungul timpului și s-au dovedit a fi cu adevărat eficiente, servind ca o bază solidă a legislației privind protecția datelor în multe state. Consider totuși că au apărut noi provocări în ceea ce privește viața privată în era digitală și in urma utilizării noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor. Trebuie să ne ocupăm de modernizarea Convenției 108, pentru a răspunde mai bine provocărilor apărute în legătură cu viața privată în ultimii ani”.

Mai mult, europarlamentarul român și-a oficializat clar poziția de protejare a cetățenilor europeni în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal.

“Poziția Uniunii Europene în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal trebuie consolidată în contextul tuturor politicilor Uniunii, mai ales într-un moment în care noile tehnologii și era digitală este în continuă dezvoltare. Protecția datelor cu caracter personal este de mare importanță pentru Uniune, motiv pentru care am votat acest raport”, susține Maria Grapini.

Extinzând la momentul apropiatelor alegeri pentru Parlamentul European, Grapini a cerut atenție sporită și, dacă se constată că s-au încălcat aceste norme, “ar trebui să fie impuse sancțiuni care să garanteze alegeri libere si corecte pentru Parlamentul European, dar și să protejeze persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”.

“Consider că este foarte important să protejăm alegerile libere pentru Parlamentul European, dar și cetățenii, este esențial ca aceștia să poată alege în mod deliberat și să voteze liber. Combaterea unei astfel de fraude este în interesul tuturor, însă în special în interesul democrației, motiv pentru care am votat acest raport”, este poziția oficială a europarlamentarului român, Maria Grapini.