Joi, 8 iunie, în Comisia IMCO (Comisia pentru piață internă și protecția consumatorilor) a Parlamentului European, s-a votat, cu largă majoritate, un raport complex, de încurajare legislativă și financiară a IMM-urilor, la nivel european.

Raportor din partea Grupului S&D din Parlamentul European a fost europarlamentarul PPU-sl Maria Grapini.

La propunerea acesteia, raportul final cuprinde idei importante de transformare a IMM-urilor în priorități europene, cu suport real și consistent. Spre exemplu, Maria Grapini consideră că alocarea unui buget adecvat pentru sprijinirea tranzitiei către era digital, pentru procesele de internaționalizare și reindustrializare a IMM-urilor europene respectiv a industriei UE sunt cerințe imediate și sustenabile .

“Mai mult, e necesar să crească educația și conștientizarea consumatorilor, privind politica de protecție a consumatorilor, siguranța produselor și supravegherea pieței. Am atras atentia asupra rolului crucial pe care îl joacă IMM-urile și microîntreprinderile în cadrul economiei UE! Avem nevoie de suport mai puternic în procesul de adoptare a modelelor de afaceri din economia circulară și de asistență, pentru a le acompania adaptarea cu succes la transformările din sectorul digital, cu scopul final de a profita mai bine de oportunitățile create. Nu trebuie să omitem importanța unei politici de protecție a consumatorilor în piața unică digitală, dar și a siguranței produselor sau a supravegherii. Standardele sunt importante pentru asigurarea competitivității pe piața UE, motiv pentru care este necesară implicarea consumatorilor!”, susține raportorul român Maria Grapini.

În raportul votat joi în Comisia IMCO se mai insistă pe ideea că IMM-urile și microîntreprinderile trebuie să adopte modele de afaceri bazate pe economia circulară și, în acest sens,  Comisia este sfătuită să conceapă programe bugetare speciale care să faciliteze internaționalizarea și exporturile IMM-urilor în țări terțe. Variante există: studii de piață, misiuni economice sau participări la târguri internaționale.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul umanist propune încurajarea Comisiei să crească finanțarea acordată în cadrul programelor specifice – Orizont 2020 și FEIS – pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru a sprijini întreprinderile europene care acordă prioritate incluziunii, creării de locuri de muncă, cercetării și inovării.

“E necesar să fie consolidate instrumentele pieței unice, care determină IMM-urile și pe consumatori să fie mai conștienți de regulile de pe piața unică, de drepturile lor. Astfel, se generează o mai bună cooperare între autoritățile naționale relevante. Am inclus și prevederea privitoare la alocarea de fonduri potrivite pentru Rețeaua Centrelor Europene pentru Consumatori, în scopul susținerii misiunii de educare a cetățenilor europeni în ceea ce privește drepturile lor ca și consumatori”, a mai declarat Maria Grapini.