Statele membre trebuie să stabilească măsuri compensatorii pentru consumatorii vulnerabili, conform recentei directive europene