[fusion_builder_container background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][fusion_builder_row][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_text]

INIŢIATIVE ALE PARTIDULUI CONSERVATOR ÎN DOMENIUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

 I. INIŢIATIVE LEGISLATIVE

1. Memorandum cu tema Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextual pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020, pentru domeniile mediul de afaceri, competitivitate şi energie

2.  Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completareea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM, aprobate prin HG nr. 628/2011

–       implementarea Programului Mihail Kohălniceanu pentru IMM, derulat de către Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism. Programul Mihail Kogălniceanu are ca obiectiv facilitarea accesului IMM la garantare şi creditare, prin acordarea unei linii de credit  în valoare maximă de 400.000 lei/IMM/an.

–       Dobanda este total subvenţionată, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit.

–       Valoarea garanţiei este maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului.

3.  Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 274/2013, cu privire la acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de IMM

– schema de ajutor de minimis pentru IMM constă în acordarea unei alocaţii financiare neranbursabile de maximum 100.000 euro/IMM, cu o cotă de cofinanţare de 10% din  valoarea eligibilă a proiectului, asigurată de către beneficiar. Bugetul alocat programului este de 500 milioane lei, pe 2 ani: 2014 şi 2015.

4.  Legea 97/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

– SRL-D-urior, care pe parcursul celor 3 ani de amonitorizare îşi pierd calitatea de microîntreprindere, transformându-se în întreprinderi mici şi mijlocii, atâta timp cât nu încalcă ale prevederi ale programului, să nu li se recupereze facilităţile acordate prin program.

5.  OUG nr. 50/2013privind reglementarea unor măsuri fiscale, care modifică (reduce) penalităţile de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a oblogaţiilor bugetare

– se acordă de facilităţi sub forma amânării la plată, dar nu mai mult de 2 ani a obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi cu competenţe în

gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, până la momentul la care autoritatea competentă are resurse băneşti pentru executarea obligaţiei

– se inlocuiesc penalităţile  de intarzaiere la plata impozitelor si taxelor:  a celei fixe de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an)

6.  Propunerea şi adoptarea de către Guvern a măsurii privind deblocarea plăţilor către IMM-uri, prin împrumut de la trezorerie

 – una dintre măsuri a fost descentralizarea activităţii Organismului Intermediar pentru IMM la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, prin preluarea proiectelor depuse în cadruul Axei prioritare 1 (POSCCE) de către Agenţiile de Dezvoltare Regională.

– pentru prima dată, la iniţiativa Ministrului Delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, s-a aprobat metoda de plată de la buget a proiectelor aprobate din fonduri europene pentru a nu mai aştepta timp îndelungat fondurile europene, statul urmand să îşi recupereze banii de la Uniunea Europeană.

7.  Initiativa de a crea grupul de lucru  interministerial pentru pregatirea legislatiei si a conditiilor de operare a IMM-urilor in 2014

8.  Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

– prin noua Lege a IMM-urilor au fost preluate în legislaţia naţională principiile din Small Business Act (strategia europeană de susţinere a IMM-urilor), au fost introduse programele cu finanţare de la bugetul de stat derulate anual de către Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, a fost creată baza legală pentru iniţierea unor programe de susţinere a IMM-urilor, precum: Fondul de microcreditare, Fondul de microgarantare, Fondul de capital de risc, au fost introduse reglementări cu privire la susţinerea antreprenoriatului

9.  Reorganizarea Comitetului Consultativ pentru IMM, constituit cu scopul de a consulta mediul de afaceri în privinţa modificărilor legislative şi a proiectelor care ar trebui dezvoltate în aşa manieră încât mediul de afaceri să fie sprijinit să se consolideze

10.  Legea nr. 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte

 – obligativitatea ca societăţile să îşi plătească facturile în cel mult 30 de zile (transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în trazacţiile comerciale)

– măsură pentru sprijinirea a mediului de afaceri şi combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte de închiriere între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

11.  Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

–       s-a transpus în legislaţia naţională Directiva Uniunii Europene 41/2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate economică în Romania, în sesnul că a fost transpusă definiţia soţiei/soţului colaborator al lucrătorului independent.

12.  OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru IMM

–       Programul constă în acordarea IMM-urilor a unei linii de credit pentru capital de lucru de maximum 5.000.000 lei/IMM, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni, în vederea rambursării creditului.

–       De asemenea, se acordă garanţii de la bugetul de stat de până la 50%, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM

13.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completareea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – impozit specific

– scopul acestei modalităţi de impozitare, care va înlocui plata impozitului de 16% pe profit sau 3% pe venitul microîntreprinderilor, este de a scădea presiunea fiscală asupra firmelor, vizând conformarea voluntară de plată a taxelor şi impozitelor, mărindu-se şi baza de colectare

– codurile CAEN la care se aplică impozitarea sunt următoarele: 4520 –„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;

14.  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

– prevede ca TVA-ul la încasare să fie opţional

15. Hotărâre de Guvern nr. 685 din 04.09.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri

 –       a fost constituit Grupul de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri

–       a fost elaborat acest Plan de acţiune care cuprinde următoarele obiective:

 • Promovarea creşterii economiceprin investiţii, îmbunătăţirea climatului investiţional şi stimularea exporturilor;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului si a spiritului inovativ; sporirea productivităţii şi competitivităţii întreprinderilor românesti; stimularea şi promovarea comportamentului responsabil şi a integrităţii în afaceri;
 • Facilitarea accesului operatorilor economici la finanţare,
 • Creşterea transparenţei politicilor publice şi a actului decizional; simplificarea şi reducerea sarcinilor administrative

16.  Proiectul pentru mentorarea, timp de un an, a tinerilor care acceseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri (SRL-D) realizat impreuna cu Fundatia Romanian Business Leaderes

– tinerii care au accesat Programul SRL-D şi au fost aprobaţi în cadrul programului, au posibilitatea să fie mentoraţi gratuit de către peste 50 de antreprenori si manageri dintre cei mai cunoscuti, membri ai organizatiei Romanian Business Leaders.

17.  Proiectul privind introducerea unor reguli de etică în afaceri,cat si necesitatea existentei integritatii in mediul de afaceri, pentru corelarea unei competitivitati corecte si pentru a sustine cresterea economica a Romaniei realizat impreuna cu Siemens.

18.  Programul national de formare profesionala duala elaborat in parteneriat cu camerele de comert bilaterale (romano-germana, romano-austriaca, etc)

-In cadrul acestui proiect, reprezentantii camerelor de comerţ au fost rugati sa identifice in randul membrilor organizatiei lor, companiile care sunt dornice sa participe la un astfel de proiect, necesitatile de formare ale acestora si domeniul specific, inclusiv disponibilitatea concreta de a contribui la dotarea unor spatii ce ar urma sa fie folosite pentru instruirea practica a elevilor de la liceele  cu profil tehnologic.

19.  Legea nr. 98/2014privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (eliminarea pragului de vârstă de 35 de ani)

–       A fost eliminat pragul de varstă de 35 de ani, astfel încat, fiecare cetăţean din Romania care doreşte şă îşi deschidă pentru prima dată o afacere, poate să beneficieze de facilităţile acordate prin program.

20.  Proiect de Lege privind investitorii individuali – business anlegs – reglementează condiţiile în care persoanele fizice, pentru a beneficia de facilităţile oferite în condiţiile legii, pot dobandi părţi sociale şi pot acorda împrumuturi societăţilor cu răspundere limitată.

–       Pentru aceşti investitori individuali de tip business angels, veniturile sub formă de dividende, sunt scutite de impozit pe o perioadă de 5 ani

21.  Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri – reglementează cadrul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri

tipurile de incubatoare care pot fi înfiinţate sunt:

 • Incubator de afaceri tehnologic
 • Incubator academic de afaceri
 • Agro-incubator de afaceri
 • Incubator de afaceri social
 • Incubator virtual

22.  Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţării participative – crowdfundingreglementează modalitatea de funcţionare a platformelor online de finanţare participativă, privind ofertele de titluri financiare de tip capital sau creanţă şi a căror activitate se desfăşoară exclusiv prin intermediul unui site web.

23.  Proiect de OUG privind Mediatorul de credite pentru IMM – are drept scop îmbunătăţirea accesului la creditele bancare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

24.  Proiect de Lege pentru alocarea a 5 miloane de euro de la bugetul de stat pentru continuarea programului Small Business Support, derulat de către BERD

– Programul Small Business Support joacă un rol important în misiunea BERD de a sprijini ţările în tranziţia către economia de piaţă. Pe lângă finanţarea capitalului, BERD ajută la dezvoltarea antreprenoriatului, facilitând accesul întreprinderilor la servicii de consultanţă profesionale, menite să le ofere instrumentele necesare pentru a se dezvolta. Small Business Support facilitează contactul între IMM-uri şi servicii de consultanţă în afaceri, prin consultanţi locali sau prin experţi internaţionali.

Programul se va desfăşura pe o perioadă de cinci ani (2014 – 2018), cu scopul de a promova  dezvoltarea IMM-urilor, crearea noilor locuri de muncă şi creştere economică.

25.  Proiect de Hotărare de Guvern pentru aprobarea Strategiei Guvernamentale pentru susţinerea IMM-urilor şi dezvoltarea mediului de afaceri – ORIZONT 2020.

– Strategia are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor, prin creşterea semnificativă a numărului de IMM active în economie, dezvoltarea IMM deja existente şi crearea de noi locuri de muncă

Au fost identificate 5 Direcţii de Acţiune în cadrul acestei Strategii:

–  Sprijinirea antreprenoriatului

–  Accesul IMM la pieţe

–  Accesul IMM la finanţare

–  Accesul IMM la inovare

–  Reactivitatea administraţiei publice la nevoile IMM-urilor

26.  Ordinul ministrului delegat pentru IMM nr. 698/2014 pentru aprobarea metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM

– Metodologia reglementeaza modul de efectuare a Testului IMM prin care se evalueaza sistematic impactul proiectelor de acte normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu principiul «Ganditi mai intai la scara mica» si principiul numarului constant, la care sunt obligati initiatorii proiectelor de acte normative, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aplicarea Testului IMM se realizeaza prin parcurgerea unor etape specifice prin care se evalueaza potentialele efecte asupra activitatii IMM-urilor ca urmare a aplicarii respectivei reglementari.

27.  Ordinul nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

– Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism de dialog interinstituţional pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia membri desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii – membre în Consiliul Economic şi Social – cadre universitare, cercetători, economişti şi organizaţii ale mediului asociativ, emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovării actelor normative supuse analize.

28.  Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţonate” – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot percursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă (se acordă subvenţii IMM-urilor care angajează absolvenţi 2014)

 – Obiectivul schemei îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi  ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

– Se acordă subvenţii IMM-urilor care angajează absolvenţi 2014, în valoare de 900 lei/lună pentru IMM-urile care angajează absolvenţi de studii medii şi 1300 lei/lună pentru cele care angajează absolvenţi de studii superioare.

29.  Programul România HUB – România, ţara tinerilor întreprinzători, un program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători, consiliere, asistenţă tehnică, mentorat, dar şi un cadru institutional adecvat pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi creşterea competitivităţii întreprinderilor.

 Programul este structurat pe 4 piloni, fiecare cuprinzand o serie de ateliere de lucru, astfel:

– Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale tinerilor (Ateliere de lucru: “Primul meu curs de antreprenoriat”; “Vreau sa fiu antreprenor”; “Start up & Day”);

– Eficientizarea cooperarii si comunicarii intre mediul stiintific si cel de afaceri (Ateliere de lucru: “Networking Day”; “Promovarea rezultatelor cercetarii in mediul de afaceri”;)

– Promovarea finantarii pentru IMM (Ateliere de lucru: “Surse de finantare pentru IMM”; “Programe de creditare pentru IMM”);

– Parteneriatul Public-Privat pentru IMM si noi locuri de munca (Ateliere de lucru: “Statul fata in fata cu intreprinderile”; “Un somer in minus, un loc de munca in plus”; “Antreprenor pentru o zi”; “Mai aproape de tineri”);

 

II.  PROGRAMELE CU FINANŢARE DE LA BUGETUL DE STAT, DERULATE ANUAL DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU IMM, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 1. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START  –
 2. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 3. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
 4. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri –SRL-D
 5. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 6. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
 7. Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

III.  PROIECTELE CU FINANŢARE EXTERNĂ, DERULATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU IMM, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

1. Programul romano-elveţian pentru IMM-uri, prin carese acordă credite pe o perioadă de 5+1 ani, pentru întreprinderi în valoare maximă de 100.000 franci elveţieni, contravaloarea în lei, la o dobândă de 1% + ROBOR (aproximativ 3.5%); bugetul este de peste 28,5 milioane de franci elveţieni, 20 milioane franci elveţieni (70%) fiind donaţi de statul elveţian şi în jur de 8,5 milioane franci elveţieni (30%) fiind puşi la dispoziţie de către CEC Bank, banca selectată pentru a derula acest program.

 2.  Proiectele „Growing-up I şi II” în cadrul programului ERASMUS pentru tinerii antreprenori, careîşi propun să sprijine tinerii antreprenori din Romania să desfăşoare relaţii cu antreprenori  experimentaţi din Statele Membre, precum şi a dezvoltării de idei de afaceri

3.  Proiectul  „Formare profesională în comerţ internaţional 2012 – 2014”, prin care, antreprenorii selectaţi participă laseminariile de instruire în comerţ internaţional organizate în Suedia, Estonia, Croaţia, Grecia şi Slovenia

4.  Proiectul “Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” depus pe Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), implementat impreuna cu  Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, Centrul de consultanta si management al proiectelor Europroject si Asociatia Centrul de dezvoltare SMART.

-promovarea modelelor de succes din cadrul Reţelei Naţionale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, prin susţinerea de sesiuni de mentorat, prin furnizarea de cursuri de formare profesională, prin stimularea dezvoltării de activităţi antreprenoriale, prin campania de promovare a importanţei principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse pe piaţa muncii, prin dezvoltarea televiziunii online şi a revistei tipărite ”Bussiness la feminin”, ca metode inovatoare de promovare a rolului şi performanţelor femeilor în afaceri.

5.  Proiectul “Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri”, depus pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA)  -a măsurat percepţia mediului de afaceri şi a autorităţilor publice asupra barierelor administrative

– Informatiile diseminate in cadrul acestui proiect vor sta la baza unor propuneri de acte normative care vor viza simplificarea legislatiei pentru IMM-uri.

• Proiectul reprezintă un efort important de a simplifica şi a reduce povara punerii în aplicare a obiectivelor politicilor – o măsură importantă de creştere a calităţii legislaţiei la toate nivelurile.

• Proiectul doreşte să reprezinte o etapă din amplul proces de îmbunătăţire a modului de elaborare a politicilor publice, de implicare şi consultare dintre administraţie şi sectorul privat, de evaluare şi îmbunătăţire permanentă a cadrului de reglementare.

IV.  DIMMMAT A APLICAT LA COMISIA EUROPEANĂ CU URMĂTOARELE PROIECTE (pentru care se aşteapă rezoluţia):

 1. Proiectul Promoting sustainable business practice and internationalization of SMEs, al cărui scopeste de a promova practicile de afaceri durabile si internationalizarea IMM-urilor, în scopul de a le ajuta să devină mai competitive pe plan international
 2. Proiectul Growing – UpIII, care îşi propune să sprijine tinerii antreprenori din Romania să desfăşoare relaţii cu antreprenori  experimentaţi din spatiul european, în vederea facilitării dezvoltării unor start-upuri de succes, precum şi a dezvoltării de idei de afaceri
 3. Proiectul European Network of Entrepreneurial Learning Center, al cărui scop estede a stabili un model de centru de educatie antreprenorială pentru a ajuta elevii si studentii de a dobândi cunostinte si aptitudini antreprenoriale

Maria GRAPINI
Vicepresedinte PC

MARIA GRAPINI CERE ACCES EGAL AL IMM-URILOR PE PIATA EUROPEANA

miercuri, septembrie 17th, 2014

Europarlamentarul PC Maria Grapini cere Parlamentului european sa sprijine accesul la piata in mod egal al IMM-uilor, dar si masuri suplimentare pentru creditarea acestora.
 
Acestea fac parte dintr-un set de prioritati pentru urmatorii 5 ani pe care  europarlamentarul PC le-a inaintat  Comisiei IMCO ( piata interna si protectia consumatorului).
 
 „O prioritate pentru Comisia IMCO trebuie sa fie in perioada urmatoare adoptarea Directivei unitare obligatorie de etichetare OEKO-TEX a produselor textile care intra din tarile noneuropene in piata UE, care sa ofere incredere si protectie cumparatorilor comunitari”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini.
 
Etichetarea mărfii cu eticheta OEKO-TEX oferă tuturor producătorilor de textile și de îmbrăcăminte, posesori ai unui certificat valid, posibilități eficiente de a atrage suplimentar atenția asupra produselor lor. Fără o etichetă vizibilă consumatorul nu este în măsură să evalueze calitatea ecologico-umană a textilelor.
 
O alta prioritate pe care a insistat Maria Grapini este Directiva unitara pentru indicatiile geografice si denumire de origine controlata ( DOC) la produsele de artizanat, mestesugaresti, traditionale specifice fiecarii tari.
 
In cadrul IMCO, europarlamentarul PC a propus si  un set de intrebari pentru audierea viitorului comisarul cu responsabilitate pentru piata interna si IMM.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *