Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a revenit, oficial, şi în noua sesiune a PE, cu tematica sensibilă pentru România – apartenenţa la Spaţiul Schengen, astfel că a adresat o nouă întrebare Comisiei Europene, prin intermediul căreia solicită un punct de vedere clar. Sub titulatura “Administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de vedere al împărțirii Spațiului Schengen”, Grapini îşi exprimă convingerea că siguranța și securitatea cetățenilor trebuie să fie un obiectiv permanent al instituțiilor europene, neomiţând, însă, aspectul esenţial.

“Având în vedere că încă există o împărțire a Spațiului European în Schengen și non-Schengen, nu consideră Comisia că este o dificultate în administrarea măsurilor de siguranță și securitate și, în același timp, o discriminare a cetățenilor europeni din statele membre din afara Spațiului Schengen? Cum poate Comisia influența intrarea tuturor statelor membre care corespund condițiilor tehnice?”, scrie umanista Comisiei Europene.

Forul european i-a răspuns româncei, aplicat şi complex.

“Acceptarea integrală a acquis-ului Schengen a fost o condiție pentru aderarea la UE de la integrarea acquis-ului Schengen în cadrul UE în 1999 (Tratatul de la Amsterdam). Doar Irlanda și Regatul Unit, care erau state membre ale UE la momentul respectiv, au decis să rămână în afara acquis-ului Schengen, însă au posibilitatea în orice moment de a solicita participarea, integrală sau parțială, la dispozițiile acestui acquis . Până în prezent, ele și-au limitat participarea la cooperarea Schengen doar la câteva aspecte, care nu includ normele privind controalele la frontierele externe și privind absența controalelor la frontierele interne. Pentru alte state membre, aplicarea integrală a acquis-ului Schengen este o procedură în două etape (punerea în aplicare a anumitor părți ale acquis-ului începând de la data aderării; celelalte dispoziții se aplică de la data eliminării controalelor la frontierele interne, care este decisă de Consiliu de îndată ce toate condițiile sunt îndeplinite). Câteva state membre se află încă în prima etapă și, prin urmare, controalele la frontierele interne cu acestea nu au fost încă eliminate”, se arată în răspunsul Comisiei, adresat Mariei Grapini.

În continuare, CE arată direcţia de acţiune şi-anume o decizie a Consiliului European: “Statele membre care îndeplinesc în prezent criteriile tehnice pentru a aplica integral acquis-ul Schengen însă nu fac încă acest lucru sunt dispuse să adere integral și nu este nevoie să fie convinse să facă acest lucru. Comisia susține eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele membre respective. Însă o astfel de decizie revine Consiliului, care trebuie să hotărască în unanimitate”.