RAPORT DE ACTIVITATE
1 iulie 2014 – 1 iulie 2015

Europarlamentar Maria Grapini

Membru: Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor

Membru supleant: Comisia pentru Transport și Turism

Membru: Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Membru supleant: Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru supleant: Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Grupul: Alianța Progresista a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Intergrupul pentru IMM-uri, Vice-presedinte

I. Activitatea parlamentara:

1. Luari de cuvant in plen

Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere)
Data: 19-05-2015

Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
Data: 30-04-2015

Expo 2015 Milano: Să hrănim planeta, energie pentru viață (dezbatere)
Data: 30-04-2015

Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (dezbatere)
Data: 29-04-2015

Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile (dezbatere)
Data: 28-04-2015

Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile (dezbatere)
Data: 28-04-2015

Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim (dezbatere)
Data: 28-04-2015
Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
Data: 15-04-2015

Pregătirea reuniunii Consiliului European (19-20 martie 2015) (dezbatere)
Data: 11-03-2015

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 – Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 – Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (dezbatere)
Data: 11-03-2015

Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității (dezbatere)
Data: 10-03-2015

Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea dezbaterii)
Data: 10-03-2015

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (dezbatere)
Data: 09-03-2015

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
Data: 09-03-2015

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
Data: 09-03-2015

Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere)
Data: 12-02-2015

Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la grevă (dezbatere)
Data: 10-02-2015

Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la grevă (dezbatere) (2)
Data: 10-02-2015

Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (dezbatere)
Data: 09-02-2015

Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European (dezbatere)
Data: 15-01-2015

Programul de activități al Președinției letone (dezbatere)
Data: 14-01-2015

Evaluarea Președinției italiene (dezbatere)
Data: 13-01-2015

Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri (dezbatere)
Data: 13-01-2015

Revizuirea cadrului de guvernanță economică prevăzut de pachetul șase propuneri legislative și de pachetul de două propuneri legislative (dezbatere)
Data: 16-12-2014

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 – COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (dezbatere)
Data: 26-11-2014

UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (dezbatere)
Data: 24-11-2014

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
Data: 24-11-2014

Rezultatul conferinței la nivel înalt privind ocuparea forței de muncă în Europa (Milano, 8 octombrie) (dezbatere)
Data: 21-10-2014

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014 (dezbatere)
Data: 21-10-2014

Pregătirea summitului zonei euro (dezbatere)
Data: 17-09-2014

Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din UE (dezbatere)
Data: 15-09-2014

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
Data: 16-07-2014

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
Data: 14-07-2014

2. Avize în calitate de raportor pentru aviz din partea grupului S&D

AVIZ referitor la impactul extern al politicii pentru comert si investitii al UE asupra initiativelor private in tarile din afara Uniunii Europene
Comisia: Piata interna si protectia consumatorului
Data : 07-05-2015

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate
Comisia: Piata interna si protectia consumatorului
Data: 23-01-2015

AVIZ referitor “Cerințe referitoare la limitele de emisii și de omologare de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru utilajele mobile nerutiere“-

AVIZ referitor la impactul politicii comerciale si de investitii a UE asupra initiativelor public-private din tările din afara UE

AVIZ privind Noile Provocări și Concepte pentru promovarea Turismului în Europa

3. Rapoarte

Raportor din din partea grupului S&D pe Dosarul “Spațiul Economic European și UE: Provocări și șanse”

4. Propuneri amendamente

Depuse pe urmatoarele dosare:

Catre o economie prospera bazata pe date (Towards a thriving data-driven economy) – Raport din proprie initiativa, Comisia IMCO

Revizuirea cadrului de guvernanță economic: bilant și provocări (Review of the economic governance framework: stocktaking and challenges)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

PROIECT DE AVIZ al Comisiei pentru piata internă si protec ia consumatorilor
destinat Comisiei pentru afaceri juridice referitor la posibilitatea de a extinde protec ia indica iilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole

Implementarea Cartii Albe pe Transport, versiunea 2011: Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor

5. Propuneri de rezoluţie

Propunere comună de rezoluţie referitoare la trimiterea la închisoare a lucrătorilor și activiștilor pentru drepturile omului în Algeria
Data: 29-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul Nadiei Savcenko
Data: 29-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din tabăra de refugiați de la Yarmouk din Siria
Data: 29-04-2015

Propunere de rezoluție referitoare la privarea de libertate a lucrătorilor și activiștilor pentru drepturile omului în Algeria
Data: 27-04-2015

Propunere de rezoluție referitoare la situația din tabăra de refugiați Yarmouk în Siria
Data: 27-04-2015

Propunere de rezoluție privind cazul Nadiya Savchenko
Data: 27-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul Bob Rugurika
Data: 11-02-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul Raif Badawi
Data: 11-02-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune ale persoanelor dispărute din Ashia, satul Ornithi, în partea ocupată a Ciprului
Data: 11-02-2015

Propunere de rezoluţie referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală
Data: 24-11-2014

6. Întrebari parlamentare cu solicitare de răspuns scris

Achiziții publice
Data : 30-04-2015

Includerea României în PDM (lista statelor monitorizate pentru dezechilibre macroeconomice)
Data: 03-03-2015

Munca nedeclarată
Data: 08-01-2015

Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței
Data: 08-01-2015

Măsuri abuzive luate în domeniul transporturilor de Franța, Belgia și Germania
Data: 07-01-2015

Măsuri de apărare comercială
Data: 07-01-2015

Surse de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și accesul acestora la achiziții publice
Data: 07-01-2015

7. Activitate / Interventii in cadrul Intergrupului

Interventie – „Pornind de la principalele constrangeri care ingreuneaza activitatea si dezvoltarea IMM (Accesul la finantare, Accesul la piete noi, Accesul la achizitiile publice, taxele inutile si ingreunatoare, obtinerea ajutoarelor de stat pentru cercetari si investitii, accesul la forta de munca calificata) , consider ca este nevoie sa propunem un set de masuri ca si raspuns la aceste probleme”.

Interventie – „Consider că UE trebuie să vină cu noi măsuri pentru a oferi sprijin concret IMM-urilor. In țara mea, IMM-urile se confrunta cu trei probleme majore, pentru care trebuie să găsim soluții imediate: accesul la finanțare, accesul la piețe noi şi accesul la achizițiile publice”.

23 Septembrie 2014 – Prima intalnire din noua legislatura a Intergrupului pe IMM-uri. “Uniunea Europeana trebuie sa acorde mai multe facilitati pentru finantarea IMM-urilor, iar una dintre acestea poate fi cresterea limitei maxime pentru ajutoarele de stat acordate acestui sector”.

15 Octombrie 2014 – Cea de-a doua reuniune a Intergrupului pentru IMM-uri din noua legislatura. Discuția a fost dedicată comunicării privind eficiența energetica in 2014, ca parte a Cadrului 2030 privind schimbările climatice și energia și, de asemenea, scopul de a evidenția oportunitățile și provocările pentru IMM-uri.

10 Decembrie 2014 – Ultima reuniune a Intergrupului pentru IMM-uri din 2014 a subliniat un subiect foarte important: implicaţiile negocierilor TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership) pentru IMM-uri.

25 Februarie 2015 – Dezbatere organizata de Europarlamentarul Maria Grapini, in calitate de Co-presedinte al Intergrupului pentru IMM-uri, impreuna cu Eurochambres. Tema dezbaterii a fost reteaua pan-Europeana de cautare a locurilor de munca, EURES. ” Subiectul de astăzi este de o importanță deosebită pentru IMM-uri… Antreprenorii pot folosi rețeaua EURES pentru a căuta forță de muncă calificată în alte părți ale Europei, sau pentru a obţine informații despre procedurile și cerințele de angajare din altă parte a Europei”.

24 Martie – Intalnirea Intergrupului pentru IMM-uri, unde s-a dezbătut Actuala Directiva privind pachetele de calatorie (lansata in 2013) care isi propune sa inlocuiasca Directiva 90/314/EEC a Consiliului European din 1990.

14 Aprilie 2015 – Dezbatere organizata de Europarlamentarul Maria Grapini, in calitate de Co-presedinte al Intergrupului pentru IMM-uri, impreuna cu MEP Othmar Karas, Presedintele Intergrupului. Au participat asociatii profesionale din UE, Camere de Comert, europarlamentari, precum si doamna Drake Joanna, Director pentru IMM-uri si antreprenoriat din cadrul Directiei generale de specialitate a Comisiei Europene.

MEP Maria Grapini a moderat dezbaterea si a subliniat necesitatea comunicarii permanente intre Comisia Europeana, Parlamentul European si mediul privat.

8. Participarea în delegaţiile Parlamentului European

26-27 Ianuarie 2014 – Praga, Polonia
Membru al delegatiei Parlamentului European, la Forumul ‘Let My People Live!’

16-18 Martie 2015 – Yerevan, Armenia
Membru al delegației Parlamentului European la cea de-a patra Adunare Parlamentară EURONEST

19-20 Martie 2015 – Trieste, Italia
Membru al delegatiei Parlamentului European, la conferinţa de experţi IRE (Institut der Regionen Europas) pe tema Mobilitate Verde – Oraşe durabile și interconectate în Europa (Green Mobility –Sustainable and Interconnected Cities in Europe)

26 Martie 2015 – Riga, Letonia
Membru al delegatiei Comisiei IMCO, la Conferința de încheiere a Forumului privind Piaţa Unică

21 Aprilie 2015 – Flandra, Belgia
Membru al juriului, la misiunea de evaluare a juriului EER (European Entrepreneurial Region). Misiunea a avut ca scop evaluarea unor proiecte din regiunea Flanda, Belgia – regiune care a fost desemnată European Entrepreneurial Region 2014.

II Activitati speciale in Parlamentul European

1. Evenimente de promovare a Romaniei in cadrul Parlamentului European

18 Noiembrie 2014 – vizita in Parlamentul European a tinerilor conservatori

Decembrie 2014 – vernisaj de promovare a artei romanesti contemporane

2 Decembrie 2014 – vizita in Parlamentul European a artistilor romani, invitati cu ocazia vernisajului de promovare a artei romanesti contemporane

Februarie 2015 – activitate de promovare a traditiei romanesti de “Martisor” in stransa legatura cu promovarea drepturilor femeii

24 Februarie 2015 – vizita in Parlamentul European a membrilor PC

24 Iunie 2015 – vizita in Parlamentul European a membrilor Rotary si AFAR (Asociatia Femeilor de Afaceri Romania)

1 Iulie 2015 – eveniment “Culturi diferite sub acelasi cer” de promovare a diversitatii culturale cu participarea actorului Dan Puric si a pictorului Stefan Popa Popas

2. Participari la evenimente in cadrul Parlamentului European

Septembrie 2014

– Participare la audierea Comisarului desemnat Oettinger, in cadrul Comisiei ITRE/CULT;
– Participare la audierea Comisarului desemnat Moedas, in cadrul Comisiei ITRE;
– Participare la audierea Comisarului desemnat Hahn, in cadrul Comisiei AFET;

Octombrie 2014

-Participare la audierea Comisarului desemnat Navracsics, in cadrul Comisiei CULT;
– Participare la audierea Comisarului desemnat Ansip, in cadrul Comisiei IMCO/ITRE/LIBE;
-Participare la audierea Comisarului desemnat Katainen, in cadrul Comisiei ECON/EMPL/ITRE;
-Interpelare la audierea Comisarului desemnat Timmermans;
-Participare la audierea Comisarului desemnat Bulc, in cadrul Comisiei TRAN;
-Participare la audierea Comisarului desemnat Sefcovic, in cadrul Comisiei ITRE/ENVI;
-Interpelare la audierea Comisarului desemnat Bienkowska, in cadrul Comisiei IMCO/ITRE;
– Interpelare la audierea Comisarului desemnat Moscovici, in cadrul Comisiei ECON;
-Participare la prezentarea Președintelui ales al Colegiului Comisarilor și programul acestuia şi la alegerea noii Comisii;
-Participare la conferinta „Cele mai bune practici ale REGIO din Regiunea București-Ilfov, România”, eveniment organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Bruxelles.

Noiembrie 2014

– Participare la conferinta privind Uniunea Energetica a UE, „How to shape energy policy so as to boost european competitiveness?”
-Participare dezbatere „Bottom-up vs top down innovation: How much funneling and prescription can ingenuity endure”
– Participare la conferinta S&D pe tema TTIP, unde s-a discutat impactul TTIP asupra consumatorilor si producatorilor

Decembrie 2014

– Interpelare la schimbul de opinii cu Comisarul Bulc, in cadrul Comisiei TRAN;
– Participare la dezbatere pe tema femei antreprenor – „Improving Access to Finance for Women Entrepreneurs”
-Participare eveniment „Posta, azi si maine”, organizat de Compania Naţională Poşta Română şi PostEurop

Ianuarie 2015

– Participare la Seminar S&D, pe tema Reforme, Investiţii şi Creştere (Reform, Investment and Growth);
– Participare la Annual Business Aviation
– Întalnire cu dl. ministru Aurescu, la Reprezentanţa Permanentă a României;
– Intalnire deputati Adunarea Naţională a Republicii Coreea;
– Participare la decernarea Premiului Robin Cosgrove – etică în finanţe,

Februarie 2015

– Participare la eveniment organizat cu ocazia zilei mondiale a cancerului;
– Participare la eveniment pe tema Logistică: Strategie pentru creşterea UE;
– Participare la seminar pe tema Cross Borders Pensions in the EU : The Austrian Project;

Martie 2015

– Participare la eveniment Piaţa Unică Digitală,
– Participare la Conferinţa „Employment and Social Aspects of TTIP”;
– Participare la Workshop privind rolul sectorului privat în promovarea dezvoltării durabile;
– Participare la schimbul de opinii cu Comisarul Jourová, in cadrul Comisiei IMCO;
– Participare, in calitate de speaker, la intalnirea anuala cu studenti romani, la Ambasada Romaniei;

Aprilie 2015

– Participare la eveniment Sustainable Urban Mobility
– Participare la dezbatere a Intergrupului pe IMM-uri, tema „Improving SME Business Environment – What Next?”;
– Participare la reuniunea Grupului de Interes European Parliament Credit Union;
– Intalnire cu membrii romani ai CESE (Comitetul Economic si Social European) la Bruxelles

Mai 2015

– Participare la eveniment TTIP & ISDS – Strenghtening the Global Economy. Organizat de Camera de Comerţ Stockholm;
– Participare la eveniment „Meeting Iron Curtain route”;
– Participare la eveniment organizat de EuroCommerce;
– Participare schimb de opinii cu Comisarul Bieńkowska, responsabila pentru Piata Interna, Antreprenoriat si IMM-uri.
– Participare schimb de opinii cu Comisarul Bulc. Tema discutiei a fost Programul de Lucru al Comisiei pe 2016
– Participare schimb de opinii cu Vice Presedintele Comisiei Katainen

III Activitati in teritoriu

1. Deschidere cabinete teritoriale:

1 Iulie 2014 – Cabinet Europarlamentar Timisoara
24 Octombrie 2014 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Bucuresti
29 Noiembrie 2014 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Sannicolau Mare
15 Decembrie 2014 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Lugoj
16 Ianuarie 2015 – Deschidere Cabinet Europarlamentar in Târgu Jiu
30 Ianuarie 2015 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Vrancea
13 Februarie 2015 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Cluj
20 Februarie 2015 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Sibiu
3 Aprilie 2015 – Deschidere Cabinet Europarlamentar Deva

2. Conferinte de presa

12 Octombrie 2014 – Conferinta de presa Timis “România are nevoie de unitate, de susținerea capitalului autohton şi de îmbunătăţirea imaginii externe”

30 Ianuarie 2015 – Conferință de presă Vrancea

06 Februarie 2015 – Conferinţă de presă la Timisoara

13 Februarie 2015 – Conferinta de presa la Cluj Napoca.

13 Martie 2015 – Conferinta de presă: activitatea de europarlamentar a doamnei Maria Grapini și rolul Partidului Conservator în politica românească, la cabinetul de europarlamentar din Bucuresti, Sector 3

15 Mai 2015 – Conferinţă de presă la Timisoara

3. Intalniri cu mediul de afaceri in teritoriu

a. 09 Octombrie 2014 – Intalnire grup de lucru consultativ Mediu de Afaceri, Bucuresti.

b. 23 Ianuarie 2015 – Întalnire cu membrii Consiliului Director ANAT si organizatii din industria turismului interesate. Hotel Rozmarin, Predeal.

c. 13 Februarie 2015 – Participare la Conferinţa „Antreprenoriatului Feminin”, Cluj.

d. 27 Februarie 2015 – „Cafeneaua” Oamenilor de Afaceri – întâlnire cu mediul de afaceri din Timişoara.

e. 24 Aprilie – Participare la „Simfonia Lalelelor”; întâlnire cu institute de cercetare şi universităţi din Argeş.

f. 8 mai 2015 – Participare Conferinta Uniunii Nationale a Transportatorilor din Romania, Bucuresti.

4. Evenimente in teritoriu

-17 Octombrie 2014 – Participare la Dezbatere „Dezvoltarea sectorului cresterii porcinelor” la care s-au abordat si teme legate de activitatea IMM-urilor si turism – Universitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului.

-18 Octombrie 2014: Vizită la cea mai mare Asociație a producătorilor de fructe Sin Frutta din Sânicolau Mare. Intalnire pe tema fondurilor europene si birocraţie.

-11 Noiembrie 2014 – Participare la o sesiune de informare privind măsurile luate de Guvernul României în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri din România, eveniment organizat de către Universitatea “TIBISCUS” din Timişoara şi Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism.

12 Noiembrie 2014 – Participare la o campanie de conştientizare a procesului de internaţionalizare a IMM-urilor, organizată de DHL Express România în parteneriat cu DIMMMAT.

28 Noiembrie 2014 – Participare la evenimentul “Noua legislatura a Parlamentului European 2014 – 2019: provocari si oportunitati pentru Romania” organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania.

-24 Ianuarie 2015 – Impreuna cu Organizatia de Tineret a Partidului Conservator, conferinta pe tema Unirii. La finalul conferintei a avut loc un concurs pe tema „Cele mai inedite informatii din istoria Romaniei legate de actul Unirii”. Timisoara.

06 Martie 2015 – Participare la dezbaterea „Prin educație către performanță”. Bucureşti.

13 Martie 2015 – Participare ca speacker la Conferinta din cadrul proiectului “Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin”. Cluj.

24 Aprilie 2015 – Eveniment Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale. Bucureşti.