Un subiect delicat al întregii Uniuni Europene vizează frauda transfrontalieră în domeniul TVA, generatoare de pagube financiare imense.

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare Comisiei Europene în acest sens, solicitând măsuri ferme.

“Deși s-au propus numeroase modificări legislative și există mai multe reforme în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în Europa, sistemul nu ține pasul cu evoluția pieței interne. Unele estimări arată că fraudele transfrontaliere în domeniul TVA au provocat pierderi anuale de aproximativ 50 de miliarde de euro. Ce măsuri își propune Comisia să ia pentru a recupera prejudiciul și pentru a preveni comiterea unor astfel de infracțiuni?”, a scris umanista Comisiei Europene.

CE i-a scris Mariei Grapini că a adoptat mai multe propuneri pentru a reduce vulnerabilitatea la fraudă a regimului de TVA, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

“Propunerea privind consolidarea cooperării administrative, adoptată recent, îmbunătățește detectarea fraudelor și furnizează instrumente care să ajute autoritățile fiscale să detecteze mai ușor rețelele de fraudă, să verifice datele direct cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și cu Europol. De asemenea, se vor pune în aplicare schimburi automate de date vamale și de date de înmatriculare ale autovehiculelor”, se arată în răspunsul oficial.

Mai mult, CE o asigură pe umanistă că, pe termen lung, a propus o reformă ambițioasă a regimului de TVA al UE.

“Această amplă reformă a sistemului privind TVA al UE are ca scop abordarea problemei fraudei pentru a asigura că domeniul comerțului transfrontalier, care este în prezent scutit de plata TVA în cadrul UE, nu mai poate fi exploatat de către întreprinderi lipsite de scrupule. Parlamentul European și Consiliul negociază în prezent aceste propuneri”, o mai informează CE pe Maria Grapini.

2018-10-19T11:55:12+00:00 October 19th, 2018|Diverse|0 Comments