Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica MOGHERINI, a transmis următorul răspuns:

”Elveția a activat o clauză de salvgardare, prin care să limiteze numărul de noi permise de ședere pe termen lung pentru cetățenii din Bulgaria și România, pentru următoarele 12 luni, pe baza articolului 10, alineatul (4), din Acordul privind libera circulație a persoanelor dintre UE și Elveția, astfel cum a fost modificat prin protocolul la Acordul privind participarea Bulgariei și a României.

Această decizie s-a bazat pe un raport privind numărul crescut de permise de ședere pe termen lung eliberate de Elveția pentru cetățenii din Bulgaria și România în perioada iunie 2016-martie 2017. Raportul a fost prezentat în prealabil Comisiei, astfel încât acesta să poată verifica dacă pragul fixat în conformitate cu mecanismul stabilit la articolul 10, alineatul (4), a fost într-adevăr depășit și, prin urmare, dacă au fost îndeplinite condițiile de activare a clauzei de salvgardare.

Comisia va continua să monitorizeze situația în ceea ce privește evoluția numărului de permise de ședere eliberate de Elveția cetățenilor din România și Bulgaria, pe baza statisticilor și a informațiilor furnizate de Elveția. Comisia va propune, de asemenea, includerea acestei chestiuni pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comitetului mixt, care răspunde de gestionarea și aplicarea corespunzătoare a acordului, în vederea unei reexaminări a tendințelor globale privind circulația persoanelor între UE și Elveția.”

Doamna europarlamentar Maria GRAPINI:  ”Cred că rolul nostru de europarlamentari este și de a apăra interesele României și ale românilor, și de a reglementa pentru Uniunea Europeană, fără a discrimina vreun stat. Cetățenii europeni trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații, indiferent în ce stat membru locuiesc.”