Europarlamentarul Maria Grapini este raportor din partea Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European pe propunerea de  regulament privind prospectul care trebuie publicat, în cazul unei oferte publice de valori mobiliare la tranzacționare.

,,Motivele si obiectivele propunerii sunt legate de un lucru esențial: prospectul nu trebuie să constituie o barieră inutilă  în calea accesului la piețele publice pentru atragerea de capital, în special pentru IMM-uri.”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini.

Principalele propuneri de modificare a Regulamentului de înregistrare universal vizează introducerea ,,Documentului de înregistrare universal”, cu frecvență anuală, cu reducerea perioadei necesare pentru obținerea prospectului, de la 10 zile la 5 zile.
Uniunea Piețelor de capital va funcționa în avantajul celor 28 de state membre. Un alt obiectiv al directivei este de a face mai ușoară și mai puțin costisitoare pentru societăți atragerea de capital din întreaga Uniune pe baza unei singure aprobări emise de o autoritate de reglementare (,,autoritatea competentă din statul membru de origine”) dintr-un singur stat membru. Odată ce o autoritate națională competentă aprobă un prospect, emitentul poate solicita un pașaport pentru utilizarea acestui prospect în alt stat membru al UE.

,,Sunt bucuroasă să fiu raportor pe un Regulament important care va putea să sprijine IMM-urile în accesul la piața de capital în întreaga UE.”

Prin modificarea Directivei 2003/71/CE privind prospectul, IMM-urile care doresc să atragă capital printr-o ofertă publică vor beneficia de norme noi privind informarea, inclusiv un nou format de ,,întrebări și răspunsuri, care vor diminua costul elaborării unui prospect.”

,,Consider că pentru România, în special pentru IMM-uri, este important să cunoască propunerile din proiectul de regulament. De aceea, în calitate de raportor al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor am solicitat puncte de vedere din partea Bursei de Valori și Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Guvernului României. Proiectul de Regulament este public și oricine dorește să își exprime punctele de vedere, poate să o facă.”